+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video24:31

مراسم اختتامیه ی بازی های آسیایی اینچئون 2014

مراسم اختتامیه ی بازی های آسیایی اینچئون 2014
Video28:09

بسکتبال ایران و کره جنوبی کوارتر4 فینال

بسکتبال ایران و کره جنوبی کوارتر4 فینال بازیهای آسیایی2014
Video32:12

بسکتبال ایران و کره جنوبی کوارتر1-2-3 فینال

بسکتبال ایران و کره جنوبی کوارتر1-2-3 فینال بازیهای آسیایی 2014
Video07:49

مراسم اهدای مدال طلا تیم والیبال

مراسم اهدای مدال طلا تیم والیبال بازیهای آسیایی 2014
Video22:42

والیبال ایران و ژاپن -ست چهارم 3-1

والیبال ایران و ژاپن -ست چهارم 3-1 فینال بازیهای آسیایی2014
Video21:14

والیبال ایران و ژاپن -ست سوم 3-1

والیبال ایران و ژاپن -ست سوم 3-1فینال بازیهای آسیایی2014
Video23:35

والیبال ایران و ژاپن -ست دوم 3-1

والیبال ایران و ژاپن -ست دوم 3-1 فینال بازیهای آسیایی2014
Video20:46

والیبال ایران و ژاپن -ست اول 3-1

والیبال ایران و ژاپن -ست اول 3-1 فینال بازیهای آسیایی
Video01:14

مراسم اهدای مدال نقره خانم روحانی رشته تکواندو

مراسم اهدای مدال نقره خانم روحانی رشته تکواندو
Video02:07

مراسم اهدای مدال طلا آشورزاده رشته تکواندو

مراسم اهدای مدال طلا آشورزاده رشته تکواندو
Video12:36

تکواندو فرزان آشورزاده و حریف قزاقستان - بردایران

بازیهای آسیایی 2014 - فینال تکواندو فرزان آشورزاده و حریف قزاقستان و کسب مدال طلا
Video22:41

هندبال ایران و بحرین ست دوم

بازی های آسیایی - هندبال ایران و بحرین ست دوم باخت ایران کسب رتبه چهارم
Video05:12

مراسم اهدای مدال طلای کاراته حمیده عباسعلی

مراسم اهدای مدال طلای حمیده عباسعلی
Video04:27

مراسم اهدای مدال طلای کاراته سعید حسنی پور

مراسم اهدای مدال طلای سعید حسنی پور
Video11:55

بوکس - پیروزی جاسم دلاوری بر حریف ازبکستانی

بوکس - پیروزی جاسم دلاوری بر حریف ازبکی در نیمه نهایی و راهیابی به فینال
Video11:39

تکواندو مبارزه بهنام اسبقی با حریف چینی در فینال

تکواندو مبارزه بهنام اسبقی با حریف چینی در فینال - کسب مدال طلا
Video06:01

کاراته سعید حسنی پور با حریف هنگ کنگی

کاراته سعید حسنی پور با حریف هنگ کنگی - پیروزی ایران و کسب مدال طلا
Video05:29

کاراته حمیده عباسعلی - فینال ایران و چین

کاراته حمیده عباسعلی - فینال ایران و چین - پیروزی ایران و کسب مدال طلا
Video03:32

بازی والیبال ایران 3 - 0 چین ست سوم

بازی های آسیایی - بازی والیبال ایران 3 - 0 چین ست سوم
Video12:47

بازی والیبال ایران 3 - 0 چین ست دوم

بازی های آسیایی - بازی والیبال ایران 3 - 0 چین ست دوم
Video18:18

بازی والیبال ایران 3 - 0 چین ست اول

بازی های آسیایی - بازی والیبال ایران 3 - 0 چین ست اول
Video08:58

تکواندو خانم روحانی برابر حریف کامبوج - شکست

فینال تکواندو خانم روحانی برابر حریف کامبوج
Video09:41

کاراته مهدیزاده برابر حریف اردنی - برد

فینال کاراته مهدیزاده برابر حریف اردنی
Video02:59

مراسم اهدای مدال برنز روزبهانی رشته بوکس

مراسم اهدای مدال برنز روزبهانی رشته بوکس
Video28:15

کبدی ایران و هند نیمه دوم- باخت ایران

فینال کبدی ایران و هند نیمه دوم- باخت ایران
Video25:13

کبدی ایران و هند نیمه اول - باخت ایران

فینال کبدی ایران و هند نیمه اول - باخت ایران
Video14:33

بوکس جاسم دلاوری - فینال - شکست از حریف قزاقستان

فینال بوکس وزن 91+ جاسم دلاوری شکست از حریف قزاقستان
Video05:44

بوکس مظاهری - شکست از حریف قزاقستان

باریهای آسیایی- بوکس مظاهری - شکست از حریف قزاقستان در فینال و کسب مدال نقره
Video11:36

تکواندو خانم خدابنده برابر حریف ماکائو

پیروزی خانم خدابنده برابر حریف ماکائو نیمه نهایی

بازیهای آسیایی 2014

۱۳۹۳-۶-۳۱

۱۳۹۳-۷-۱۲

۲۱۰

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.