خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

کاربران معمولاً زمانی تصمیم به تعویض پنل تلویزیون می‌گیرند که امکان تعمیر پنل به هر دلیل منتفی شده باشد. به عبارتی دیگر، گاه شدت آسیب وارد شده به تلویزیون، به قدری بالاست که امکان تعمیر تلویزیون وجود ندارد و اشکال پیش آمده تنها با تعویض پنل میسر می‌گردد.