خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video01:36

بازدید جناب آقای دکتر محمود واعظی از غرفه پیشتاز

بازدید جناب آقای دکتر محمود واعظی،وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه هیات همراه و آقایان مهندس جهانگرد ، دکتر زارعیان و مهندس کارگزار از غرفه شرکت مخابرات ایران و شرکت پیشتاز در شانزدهمین نمایشگاه تلکام 2015 در این بازدید جناب آقای مهندس علی کارگزار معاون محترم مدیرعامل و رییس مرکز عملیات فنی و تجاری شرکت مخابرات ایران و جناب آقای مهندس مجیدی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل گروه پیشتاز توضیحاتی پیرامون پروژه مشترک مخابرات ایران و گروه پیشتاز ارائه نمودند.
Video03:32

بازدید جناب آقای دکتر سیدهاشمی از غرفه پیشتاز

بازدید جناب آقای دکتر سید مصطفی سیدهاشمی رییس محترم هیات مدیره ی شرکت مخابرات ایران و هیات همراه از غرفه شرکت مخابرات ایران و شرکت پیشتاز در شانزدهمین نمایشگاه تلکام 2015 در این بازدید جناب آقای مهندس علی کارگزار معاون محترم مدیرعامل و رییس مرکز عملیات فنی و تجاری شرکت مخابرات ایران و جناب آقای مهندس مجیدی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل گروه پیشتاز توضیحاتی پیرامون پروژه مشترک مخابرات ایران و گروه پیشتاز ارائه نمودند.
Video04:38

بازدید جناب آقای محمد حسن آصفری از غرفه پیشتاز

بازدید جناب آقای محمد حسن آصفری عضو‌کمیسیون امنیت ملی‌ و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از غرفه شرکت مخابرات ایران و شرکت پیشتاز در شانزدهمین نمایشگاه تلکام 2015 در این بازدید جناب آقای مهندس علی کارگزار معاون محترم مدیرعامل و رییس مرکز عملیات فنی و تجاری شرکت مخابرات ایران و جناب آقای مهندس مجیدی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل گروه پیشتاز توضیحاتی پیرامون پروژه مشترک مخابرات ایران و گروه پیشتاز ارائه نمودند.
Video02:45

بازدید جناب آقای مهندس لواسانی از غرفه پیشتاز

بازدید جناب آقای جناب آقای مهندس سیامک لاری لواسانی مدیریت تجاری مخابرات ایران به همراه نمایندگان سازمان حمایت از مصرف کننده از غرفه شرکت مخابرات ایران و شرکت پیشتاز در شانزدهمین نمایشگاه تلکام 2015 در این بازدید جناب آقای مهندس مجیدی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل گروه پیشتاز توضیحاتی پیرامون پروژه مشترک مخابرات ایران و گروه پیشتاز ارائه نمودند.
Video01:44

بازدید جناب آقای دکتر محمد رضا عارف از غرفه پیشتاز

بازدید جناب آقای دکتر محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات همراه از غرفه شرکت مخابرات ایران و شرکت پیشتاز در شانزدهمین نمایشگاه تلکام 2015 در این بازدید که با همراهی جناب آقای دکتر زارعیان مدیرکل محترم روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران صورت پذیرفت ، جناب آقای مهندس مجیدی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل گروه پیشتاز توضیحاتی پیرامون پروژه مشترک مخابرات ایران و گروه پیشتاز ارائه نمودند.
Video03:17

بازدید جناب آقای دکتر محمد سلیمانی از غرفه پیشتاز

بازدید جناب آقای دکتر محمد سلیمانی وزیرسابق ارتباطات کشور و نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه از غرفه شرکت مخابرات ایران و شرکت پیشتاز در شانزدهمین نمایشگاه تلکام 2015 در این بازدید جناب آقای مهندس علی کارگزار معاون محترم مدیرعامل و رییس مرکز عملیات فنی و تجاری شرکت مخابرات ایران و جناب آقای مهندس مجیدی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل گروه پیشتاز توضیحاتی پیرامون پروژه مشترک مخابرات ایران و گروه پیشتاز ارائه نمودند.
Video01:36

بازدید جناب آقای مهندس افشار از غرفه پیشتاز

بازدید جناب آقای مهندس افشار مدیرکل اجرایی امور دولت مجمع متخصصین ایران از غرفه شرکت مخابرات ایران و شرکت پیشتاز در شانزدهمین نمایشگاه تلکام 2015 در این بازدید جناب مهندس مجیدی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل گروه پیشتاز توضیحاتی پیرامون پروژه مشترک مخابرات ایران و گروه پیشتاز ارائه نمودند.
Video03:27

بازدیدجناب آقای مهندس دهناد از غرفه پیشتاز

بازدید جناب آقای مهندس دهناد سرپرست شرکت مخابرات ایران از غرفه شرکت مخابرات ایران و شرکت پیشتاز در شانزدهمین نمایشگاه تلکام 2015 در این بازدید که با همراهی آقای دکتر زارعیان ، مدیرکل محترم روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران صورت پذیرفت ، جناب مهندس لطیفی از معاونت تجاری مخابرات ایران و جناب مهندس مجیدی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل گروه پیشتاز توضیحاتی پیرامون پروژه مشترک مخابرات ایران و گروه پیشتاز ارائه نمودند.
Video01:41

بازدید جناب آقای مهندس جهانگرد از غرفه پیشتاز

بازدید جناب آقای مهندس جهانگرد ، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از غرفه شرکت مخابرات ایران و شرکت پیشتاز در شانزدهمین نمایشگاه تلکام 2015 در این بازدید جناب مهندس لطیفی از معاونت تجاری مخابرات ایران و مهندس مجیدی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل گروه پیشتاز توضیحاتی پیرامون پروژه مشترک مخابرات ایران و گروه پیشتاز ارائه نمودند.

شرکت پیشتاز در نمایشگاه تلکام 2015

Pishtaz

۱۳۹۴-۷-۸

۱۳۹۴-۹-۱۸

۹

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.