خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video01:14

بازدید جناب دکتر عباس آخوندی از غرفه گروه پیشتاز

بازدید جناب آقای دکتر عباس آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران از غرفه گروه شرکت های پیشتاز در پنجمین نمایشگاه راه وشهرسازی وصنایع وابسته

پنجمین نمایشگاه راه و شهرسازی 2015

Pishtaz

۱۳۹۴-۸-۹

۱۳۹۶-۱۲-۱

۱

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.