ویدیوها

کانال

کاربر

search

جستجوی عبارت 'آموزش برنامه نویسی '

بسته آموزشی برنامه نویسی اندروید با سی شارپ بخش دهم 2

آموزش آنلاین زامارین در ویژوال استودیو توسط مدرس واحد آموزش الکترونیکی با همکاری اساتید دانشگاه بخش آموزش آنلاین برای برنامه نویسان عزیز تهیه شده است. محتویات این قسمت آموزشی معرفی و ساخت تب های اسلایدی . دانشگاه اینترنتی بین المللی (دانشگاه بین المللی خوارزمی) . دانشگاه اینترنتی برترین دانشگاه غیر حضوری کشور . مشاهده پست کامل پکیج آموزشی https://daneshgah.ac/courses/1451
بارگذاری شده توسط :daneshgah در تاریخ : ۱۲-۱۲-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل چهل و پنج

اتمام پروژه برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۱-۷-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل چهل و سه

پیش نیازها در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۱-۷-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل چهل و دو

ویژگی لایه FrameLayout در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۱-۷-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل چهل و یک

ویژگی های لایه LinearLayout در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۱-۷-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل چهل

ویژگی لایه RelativeLayout در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۱-۷-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سی و نه

ویژگی های کامپوننت Media Camera در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۳۱-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سی و هشت

ویژگی کامپوننت Media Video در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۳۱-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سی و هفت

ویژگی های کامپوننت Media Sound در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۳۱-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سی و پنج

ویژگی Alert Dialog در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۳۱-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سی و یک

ویژگی های TabView در برنامه نویسی اندروید
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۲۷-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سی

ویژگی هایAutoCompleteTextView در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۲۱-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل بیست و نه

ویژگی های Date Picker در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۲۱-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل بیست و هشت

ویژگی های Time Picker در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۲۱-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل بیست و هفت

ویژگیهای ToggleButton در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۲۱-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل بیست و شش

ویژگی های RadioGroup در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۲۱-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل بیست و پنج

ویژگی RadioButton در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۲۰-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل بیست و چهار

ویژگی CheckBox دربرنامه نویسی اندروید .
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۲۰-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل بیست و سه

قسمت دوم از ویژگی های ImageView در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۲۰-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل بیست و دو

قسمت اول از ویژگی های ImageView در برنامه نویسی اندروید
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۲۰-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل بیست و یک

ویژگی های EditText در برنامه نویس اندروید
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۲۰-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروی فصل بیستم

قسمت دوم ویژگی های TextView در برنامه نویس اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۱۹-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل نوزدهم

با قسمت اول از ویژگی های TextView در برنامه نویسی اندروید آشنا شوید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۱۸-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل هجدهم

با قسمت دوم از ویژگی های botton در برنامه نویسی اندروید آشنا می شویم.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۱۸-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت هفدهم

آشنایی با قسمت اول button در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۱۸-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل پانزدهم

در برنامه نویسی اندروید با چرخه حیات اکتیویتی آشنا شوید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۱۸-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل چهاردهم

آشنایی با اکتیویتی یا activity در برنامه نویسی اندروید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۱۸-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل دوازدهم

در آموزش برنامه نویسی اندروید با اجرای برنامه اندروید روی گوشی موبایل آشنا خواهید شد
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۱۷-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل یازدهم

در آموزش برنامه نویسی اندروید با اجرا کردن شبیه ساز محیط اندروید و یا AVD Android Emulator آشنا خواهید شد.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۱۷-۶-۱۳۹۷

آموزش برنامه نویسی اندروید فصل دهم

در برنامه آموزش برنامه نویسی اندروید با قسمت دوم از sdk manager آشنا شوید.
بارگذاری شده توسط :freshte777 در تاریخ : ۱۷-۶-۱۳۹۷
نمایش اطلاعات بیشتر