ویدیوها

کانال

کاربر

search

جستجوی عبارت 'آموزش زبان انگلیسی '

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی دنیای حیوانات قسمت چهل و یک

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی دنیای حیوانات قسمت چهل و یک دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/291620/?channelname=%D8%AF%D9%86%DB%8C%
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۰-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Cloud Babies قسمت بیست

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Cloud Babies قسمت بیست دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292808/?channelname=Cloud-Babies
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۰-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Bananas in Pyjamas قسمت شصت و هشت

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Bananas in Pyjamas قسمت شصت و هشت دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/278101/?channelname=%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-BANANAS---IN-PYJAMAS--
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۰-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی RaChel & the TreeSchoolders قسمت بیست

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی RaChel & the TreeSchoolders قسمت بیست دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292801/?channelname=RaChel-&-the-TreeSchoolders
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۰-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Lazy town قسمت بیست ویک

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Lazy town قسمت بیست ویک دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292768/?channelname=%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-Lazy-Town
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۰-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی CoCoMelon قسمت بیست

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی CoCoMelon قسمت بیست دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292795/?channelname=%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-Coco-Melon
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۰-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Peppa Pig قسمت شانزده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Peppa Pig قسمت شانزده دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292812/?channelname=Peppa-Pig
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۰-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Dinosaur train قسمت نه

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Dinosaur train قسمت نه محصول 2018 با نکاتی آموزنده دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292639/?channelname=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-Dinosaur-train
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۰-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Cloud Babies قسمت هفده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Cloud Babies قسمت هفده دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292808/?channelname=Cloud-Babies
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۰-۹-۱۳۹۷

آموزش زبان انگلیسی در منزل با ساده ترین روشها

برای اطلاع بیشتر با شماره3118 2842-021 تماس حاصل کرده و یا به وب سایت www.118File.Com مراجعه نمائید. آموزش زبان انگلیسی در منزل یکی از کاملترین مجموعه ها به منظور آموزش زبان انگلیسی توسط گروهی از برترین اساتید زبان انگلیسی در دنیا می باشد. آموزش زبان انگلیسی در منزل با بیش از 200 ساعت آموزش کاربردی نه تنها برای زبان آموزان بلکه برای اساتید زبان انگلیسی نیز کاربردی خواهد بود.
بارگذاری شده توسط :118file در تاریخ : ۲۰-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Cloud Babies قسمت نوزده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Cloud Babies قسمت نوزده دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292808/?channelname=Cloud-Babies
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۹-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی RaChel & the TreeSchoolders قسمت 19

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی RaChel & the TreeSchoolders قسمت 19 دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292801/?channelname=RaChel-&-the-TreeSchoolders
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۹-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Bananas in Pyjamas قسمت 67

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Bananas in Pyjamas قسمت 67 دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/278101/?channelname=%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-BANANAS---IN-PYJAMAS--
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۹-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Lazy town قسمت 20

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Lazy town قسمت 20 دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292768/?channelname=%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-Lazy-Town
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۹-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Dinosaur train قسمت هشت

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Dinosaur train قسمت هشت محصول 2018 با نکاتی آموزنده دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292639/?channelname=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-Dinosaur-train
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۹-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Peppa Pig قسمت 19

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Peppa Pig قسمت 19 دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292812/?channelname=Peppa-Pig
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۹-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Dinosaur train قسمت 18

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Dinosaur train قسمت 18 محصول 2018 با نکاتی آموزنده دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292639/?channelname=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-Dinosaur-train
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۹-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Cloud Babies قسمت هیجده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Cloud Babies قسمت هیجده دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292808/?channelname=Cloud-Babies
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۹-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Bananas in Pyjamas قسمت 66

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Bananas in Pyjamas قسمت 66 دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/278101/?channelname=%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-BANANAS---IN-PYJAMAS
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۹-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی CoCoMelon قسمت هجدهم

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی CoCoMelon قسمت هجدهم دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292795/?channelname=%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-Coco-Melon
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۹-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Peppa Pig قسمت هجده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Peppa Pig قسمت هجده دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292812/?channelname=Peppa-Pig
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۹-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Dinosaur train قسمت هفتم

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Dinosaur train قسمت هفتم محصول 2018 با نکاتی آموزنده دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292639/?channelname=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-Dinosaur-train
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۸-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی RaChel & the TreeSchoolders قسمت هفدهم

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی RaChel & the TreeSchoolders قسمت هفدهم دیگر قسمت ها: http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292801/?channelname=RaChel-&-the-TreeSchoolders
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۸-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Bananas in Pyjamas قسمت شصت و پنج

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Bananas in Pyjamas قسمت شصت و پنج دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/278101/?channelname=%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-BANANAS---IN-PYJAMAS--
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۷-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Lazy town قسمت هجده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Lazy town قسمت هجده دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292768/?channelname=%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-Lazy-Town
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۷-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی CoCoMelon قسمت هفده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی CoCoMelon قسمت هفده دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292795/?channelname=%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-Coco-Melon
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۷-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Peppa Pig قسمت هفده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Peppa Pig قسمت هفده دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292812/?channelname=Peppa-Pig
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۷-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Dinosaur train قسمت شش

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Dinosaur train قسمت شش محصول 2018 با نکاتی آموزنده دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292639/?channelname=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-Dinosaur-train
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۷-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی دنیای حیوانات قسمت چهل

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی دنیای حیوانات قسمت چهل دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/291620/?channelname=%D8%AF%D9%86%DB%8C%
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۶-۹-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Cloud Babies قسمت شانزده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Cloud Babies قسمت شانزده دیگر قسمت ها : http://www.mp4.ir/cartoonkadeh/292808/?channelname=Cloud-Babies
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۱۶-۹-۱۳۹۷
نمایش اطلاعات بیشتر