ویدیوها

کانال

کاربر

search

جستجوی عبارت 'انیمیشن'

انیمیشن بالانس؛ معنا گرا و پر مفهوم

فيلم انیمیشن بالانس(Balance)، فيلم كوتاهی محصول سال ۱۹۸۹ كشور آلمان است.ماجرا بر روی صفحه ای معلق در فضايی نامتناهی آغاز می شود. پنج مرد دقيقا مشابه، به صورت متعادل (بالانس) بر روی آن ايستاده اند.برای دانلود کارگاه و سمینارهای روانشناسی به وب سایت برنا اندیشان مراجعه نمایید. http://bit.ly/2CZMupE
بارگذاری شده توسط :bornaandishan در تاریخ : ۲۷-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن حنا دختری در مزرعه دوبله فارسی قسمت چهارده

انیمیشن حنا دختری در مزرعه دوبله فارسی قسمت چهارده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۷-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن مهاجران دوبله فارسی قسمت چهارده

انیمیشن مهاجران دوبله فارسی قسمت چهارده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۷-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی GORDON THE GARDEN GNOME قسمت چهارده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی GORDON THE GARDEN GNOME قسمت چهارده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۷-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی LOUIE THE DRAWING BUNNY قسمت چهارده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی LOUIE THE DRAWING BUNNY قسمت چهارده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۷-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن متا جت دوبله فارسی یکی از اعضای خانواده

انیمیشن متا جت دوبله فارسی یکی از اعضای خانواده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۷-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی با مت قسمت چهارده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی با مت قسمت چهارده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۷-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Peppa Pig قسمت هشتاد و هفت

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Peppa Pig قسمت هشتاد و هفت
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۷-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی MILO قسمت چهارده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی MILO قسمت چهارده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۷-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی CAITIES CLASSROON قسمت چهارده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی CAITIES CLASSROON قسمت چهارده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۷-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن پاندای کونگ فو کار:پنجه های سرنوشت 2018 دوبله فارسی قسمت 4

http://t.me/Film_zip کانال تلگرام ما
بارگذاری شده توسط :wwelive در تاریخ : ۲۶-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی LOUIE THE DRAWING BUNNY قسمت سیزده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی LOUIE THE DRAWING BUNNY قسمت سیزده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۶-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن مهاجران دوبله فارسی قسمت سیزده

انیمیشن مهاجران دوبله فارسی قسمت سیزده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۶-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن حنا دختری در مزرعه دوبله فارسی قسمت سیزده

انیمیشن حنا دختری در مزرعه دوبله فارسی قسمت سیزده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۶-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی GORDON THE GARDEN GNOME قسمت سیزده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی GORDON THE GARDEN GNOME قسمت سیزده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۶-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی MILO قسمت سیزده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی MILO قسمت سیزده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۶-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی CAITIES CLASSROON قسمت سیزده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی CAITIES CLASSROON قسمت سیزده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۶-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی با مت قسمت سیزده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی با مت قسمت سیزده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۶-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن متا جت دوبله فارسی بازگشت به خانه

انیمیشن متا جت دوبله فارسی بازگشت به خانه در این انیمیشن خلبانان متاجت سعی میکنند با کمک هم ماموریت های خود را انجام دهند
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۶-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Peppa Pig قسمت هشتاد و شش

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی Peppa Pig قسمت هشتاد و شش
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۶-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن مهاجران دوبله فارسی قسمت دوازده

انیمیشن مهاجران دوبله فارسی قسمت دوازده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۵-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن حنا دختری در مزرعه دوبله فارسی قسمت دوازده

انیمیشن حنا دختری در مزرعه دوبله فارسی قسمت دوازده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۵-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی LOUIE THE DRAWING BUNNY قسمت دوازده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی LOUIE THE DRAWING BUNNY قسمت دوازده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۵-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی GORDON THE GARDEN GNOME قسمت دوازده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی GORDON THE GARDEN GNOME قسمت دوازده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۵-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی GORDON THE GARDEN GNOME قسمت یازده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی GORDON THE GARDEN GNOME قسمت یازده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۵-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی CAITIES CLASSROON قسمت یازده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی CAITIES CLASSROON قسمت یازده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۵-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن متا جت دوبله فارسی شجاعت و خونسردی

انیمیشن متا جت دوبله فارسی شجاعت و خونسردی
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۵-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن متا جت دوبله فارسی نقطه ی جوش

انیمیشن متا جت دوبله فارسی نقطه ی جوش
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۵-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی MILO قسمت دوازده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی MILO قسمت دوازده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۵-۱۱-۱۳۹۷

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی MILO قسمت یازده

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی MILO قسمت یازده
بارگذاری شده توسط :cartoonkadeh در تاریخ : ۲۵-۱۱-۱۳۹۷
نمایش اطلاعات بیشتر