ویدیوها

کانال

کاربر

search

جستجوی عبارت 'دکتر نسرین زارع پور'

گل پسر متولد شده با زایمان طبیعی توسط دکتر نسرین زارع پور

خدمات زیبایی و درمان تجربه ی زایمانی بدون درد و استرس توسط خانم دکتر نسرین زارع پوردر بهترین بیمارستان های تهران. شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com اینستاگرام دکتر زارع پور: doctorzarepour
بارگذاری شده توسط :women در تاریخ : ۲۱-۱۲-۱۳۹۷

دکتر نسرین زارع پور متخصص زنان و زایمان

خدمات زیبایی و درمان تجربه ی زایمانی بدون درد و استرس توسط خانم دکتر نسرین زارع پوردر بهترین بیمارستان های تهران. شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com اینستاگرام دکتر زارع پور: doctorzarepour
بارگذاری شده توسط :women.specialist در تاریخ : ۱۸-۱۰-۱۳۹۷

توضیحات دکتر نسرین زارع پور درباره ی مصرف کافئین در بارداری

صحبت های دکتر نسرین زارع پور متخصص زنان و زایمان درباره ی تاثیر مصرف کافئین در بارداری . شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com اینستاگرام دکتر زارع پور: doctorzarepour
بارگذاری شده توسط :women.specialist در تاریخ : ۲۷-۸-۱۳۹۷

زایمان دوقلو توسط دکتر نسرین زارع پور

زایمان دوقلو ، توسط دکتر نسرین زارع پور متخصص زنان و زایمان . شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 ایمیل: info@drzarepour.com سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com
بارگذاری شده توسط :women.specialist در تاریخ : ۵-۷-۱۳۹۷

زایمان طبیعی توسط دکتر نسرین زارع پور

فیلم جنین متولد شده از زایمان طبیعی ، توسط دکتر نسرین زارع پور متخصص زنان و زایمان . شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 ایمیل: info@drzarepour.com سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com
بارگذاری شده توسط :women.specialist در تاریخ : ۵-۷-۱۳۹۷

نحوه ی جراحی لابیاپلاستی

خدمات زیبایی و درمان تجربه ی زایمانی بدون درد و استرس توسط خانم دکتر نسرین زارع پوردر بهترین بیمارستان های تهران. شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com اینستاگرام دکتر زارع پور: doctorzarepour
بارگذاری شده توسط :women در تاریخ : ۲۹-۱-۱۳۹۸

از عفونت قارچی در بانوان چه می دانید؟

خدمات زیبایی و درمان تجربه ی زایمانی بدون درد و استرس توسط خانم دکتر نسرین زارع پوردر بهترین بیمارستان های تهران. شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com اینستاگرام دکتر زارع پور: doctorzarepour
بارگذاری شده توسط :women در تاریخ : ۲۹-۱-۱۳۹۸

دانستنی های مهم در مورد لابیاپلاستی

خدمات زیبایی و درمان تجربه ی زایمانی بدون درد و استرس توسط خانم دکتر نسرین زارع پوردر بهترین بیمارستان های تهران. شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com اینستاگرام دکتر زارع پور: doctorzarepour
بارگذاری شده توسط :women در تاریخ : ۲۰-۱-۱۳۹۸

روش درست شیر خوردن نوزاد

خدمات زیبایی و درمان تجربه ی زایمانی بدون درد و استرس توسط خانم دکتر نسرین زارع پوردر بهترین بیمارستان های تهران. شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com اینستاگرام دکتر زارع پور: doctorzarepour
بارگذاری شده توسط :women در تاریخ : ۲۱-۱۲-۱۳۹۷

آرشیدا خانم گل متولد شده با زایمان طبیعی

خدمات زیبایی و درمان تجربه ی زایمانی بدون درد و استرس توسط خانم دکتر نسرین زارع پوردر بهترین بیمارستان های تهران. شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com اینستاگرام دکتر زارع پور: doctorzarepour
بارگذاری شده توسط :women در تاریخ : ۲۱-۱۲-۱۳۹۷

ماهور خانم گل متولد شده با زایمان سزارین

خدمات زیبایی و درمان تجربه ی زایمانی بدون درد و استرس توسط خانم دکتر نسرین زارع پوردر بهترین بیمارستان های تهران. شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com اینستاگرام دکتر زارع پور: doctorzarepour
بارگذاری شده توسط :women در تاریخ : ۲۱-۱۲-۱۳۹۷

ضرورت زدن واکسن در شیرخوار

خدمات زیبایی و درمان تجربه ی زایمانی بدون درد و استرس توسط خانم دکتر نسرین زارع پوردر بهترین بیمارستان های تهران. شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com اینستاگرام دکتر زارع پور: doctorzarepour
بارگذاری شده توسط :women در تاریخ : ۲۵-۱۰-۱۳۹۷

نحوه ی انجام پاپ اسمیر

خدمات زیبایی و درمان تجربه ی زایمانی بدون درد و استرس توسط خانم دکتر نسرین زارع پوردر بهترین بیمارستان های تهران. شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com اینستاگرام دکتر زارع پور: doctorzarepour
بارگذاری شده توسط :women در تاریخ : ۲۵-۱۰-۱۳۹۷

زمان صحیح نزدیکی برای باردار شدن

خدمات زیبایی و درمان تجربه ی زایمانی بدون درد و استرس توسط خانم دکتر نسرین زارع پوردر بهترین بیمارستان های تهران. شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com اینستاگرام دکتر زارع پور: doctorzarepour
بارگذاری شده توسط :women در تاریخ : ۲۵-۱۰-۱۳۹۷

فیلم زایمان سزارین

دکتر نسرین زارع پور متخصص زنان و زایمان در غرب تهران می باشند. شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com اینستاگرام دکتر زارع پور: doctorzarepour
بارگذاری شده توسط :women.specialist در تاریخ : ۱۸-۱۰-۱۳۹۷

صحبت های دکتر زارع پور در مورد سرطان دهانه رحم

صحبت های دکتر نسرین زارع پور متخصص زنان و زایمان درباره ی سرطان دهانه رحم . شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com اینستاگرام دکتر زارع پور: doctorzarepour
بارگذاری شده توسط :women.specialist در تاریخ : ۶-۸-۱۳۹۷

لابیاپلاستی

دکتر نسرین زارع پور متخصص زنان و زایمان می باشند، شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com
بارگذاری شده توسط :women در تاریخ : ۵-۷-۱۳۹۷

زایمان طبیعی

دکتر نسرین زارع پور متخصص زنان و زایمان در تهران می باشند . شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com
بارگذاری شده توسط :women.specialist در تاریخ : ۵-۷-۱۳۹۷

نوزاد متولد شده با زایمان طبیعی

دکتر نسرین زارع پور متخصص زنان و زایمان در تهران می باشند . شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com
بارگذاری شده توسط :women.specialist در تاریخ : ۵-۷-۱۳۹۷

نحوه ی تشکیل جنین

دکتر نسرین زارع پور متخصص زنان و زایمان در تهران می باشند . شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com
بارگذاری شده توسط :women.specialist در تاریخ : ۵-۷-۱۳۹۷

رشد جنین داخل رحم

دکتر نسرین زارع پور متخصص زنان و زایمان . شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 ایمیل: info@drzarepour.com سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com
بارگذاری شده توسط :women.specialist در تاریخ : ۵-۷-۱۳۹۷

مراحل بارداری

دکتر نسرین زارع پور متخصص زنان و زایمان در تهران می باشند . شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 ایمیل: info@drzarepour.com سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com
بارگذاری شده توسط :women.specialist در تاریخ : ۵-۷-۱۳۹۷

تعیین جنسیت با IUI توسط دکتر زارع پور

فیلم تعیین جنسیت پسر بوسیله ی IUI توسط دکتر نسرین زارع پور متخصص زنان و زایمان . شما عزیزان می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با دکتر از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید: شماره های تماس : 021-44447616 09329137333 021-44447616 ایمیل: info@drzarepour.com سایت دکتر زارع پور : drzarepour.com
بارگذاری شده توسط :women.specialist در تاریخ : ۵-۷-۱۳۹۷
نمایش اطلاعات بیشتر