ویدیوها

کانال

کاربر

search

جستجوی عبارت 'مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین'

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 155

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 155 10 Future Concept Cars YOU MUST SEE رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 154

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 154 10 Future Concept Cars YOU MUST SEE رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 153

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 153 LAMBORGHINI QUE CAMBIA DE COLOR REAL O FAKE?[SUSCRIBETE] رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 152

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 152 TOP 10 FASTEST CARS IN THE WORLD 2019 رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 151

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 151 When you 'THINK' your FAST and then THIS HAPPENS 2 رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 150

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 150 $50 MILLION HYPERCAR GATHERING IN THE NETHERLANDS! رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 149

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 149 The Last Viper from Pennzoil (Official) رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 148

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 148 Lamborghini drag-race | Top Gear USA رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 147

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 147 Kawasaki Ninja H2r vs Bugatti Veyron Drag Race Lamborghini Aventador vs F16 Fighting Falcon رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 146

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 146 Liberty Walk Lamborghini Aventador w/ Fi Exhaust - Start, Revs & Fly By's! رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 145

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 145 Bugatti Veyron w/ Mansory Exhaust vs Bugatti Veyron Grand Sport رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 144

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 144 The BEST Car Donuts, Powerslides & Burnouts! - Goodwood FoS Edition رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 143

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 143 BUGATTI Chiron 0-400-0 km/h in 42 seconds – A WORLD RECORD #IAA2017 رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 142

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 142 Bugatti Chiron vs McLaren 720S رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 141

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 141 AMG GT C vs Audi R8 vs McLaren 570S vs BMW i8 - Roadsters ROOF, DRAG and ROLLING RACE! رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 140

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 140 Тест 1500 л.с. Bugatti CHIRON за ₽ 210 млн. رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 139

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 139 2,6 Mio. Euro Bugatti Chiron | GRIP رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 138

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 138 Ken Block's GYMKHANA TEN: The Ultimate Tire Slaying Tour رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 137

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 137 McLaren P1 vs. Porsche 918 Spyder vs. Ducati 1199 Superleggera - drag race رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 136

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 136 725HP BMW 325i E30 Turbo vs Lamborghini Aventador LP700-4 رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 135

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 135 Supercars Accelerating - PP-Performance PD650i, GT3 RS Mk2, Aventador SV, Widebody GT-R, Milltek RS6 رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 134

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 134 Range Rover Sport - Dragon Challenge رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 133

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 133 Dream Car Drag Race Shootout رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 132

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 132 Bugatti Veyron Vs Euro Fighter Typhoon: Drag Race (HQ) | Top Gear | BBC رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 131

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 131 Bugatti Veyron vs Lamborghini Aventador vs Lexus LFA vs McLaren MP4-12C - Head 2 Head Episode 8 رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۴-۴-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 130

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 130 Ferrari F1 2018 vs Bugatti Veyron Super Sport - Monza رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۲۲-۲-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 129

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 129 Mercedes-AMG Project ONE: The Future of Driving Performance | IAA 2017 رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۲۲-۲-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 128

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 128 Best of WRC 2016 رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۲۲-۲-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 126

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 126 Kawasaki Ninja H2r vs Bugatti Veyron Drag Race Lamborghini Aventador vs F16 Fighting Falcon رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۲۲-۲-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 125

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 125 Lamborghini Aventador Pulled over by Police in Monaco! رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۲۲-۲-۱۳۹۸
نمایش اطلاعات بیشتر