ویدیوها

کانال

کاربر

search

جستجوی عبارت 'پرواز کنکوری ها'

آموزش درس ادبیات - پرواز کنکوری ها

آموزش درس ادبیات تست قرابت معنایی
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۴-۹-۱۳۹۳

آموزش درس زبان - پرواز کنکوری ها

آموزش درس زبان تست پیدا کردن ضمیر مرجع
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۴-۹-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - درس زیست شناسی

درس زیست شناسی - مبحث ژنتیک
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۱-۹-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - درس شیمی

درس شیمی - مبحت ترمودینامیک
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۱-۹-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - درس فیزیک

درس فیزیک - مبحث حرکت
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۱-۹-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - درس ادبیات

درس ادبیات مبحث زبان فارسی
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۲۹-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - درس فیزیک

درس فیزیک مبحث سقوط آزاد و حرکت پرتابی
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۲۹-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - درس زیست

حل تست درس زیست مبحث تغذیه و گوارش
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۲۹-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - زیست شناسی

درس زیست شناسی - تکنیک تست زنی
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۲۸-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - درس ریاضی

درس ریاضی - مفهوم هندسه
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۲۸-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - درس فیزیک

درس فیزیک - تست دمای تعادل
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۲۸-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - درس ریاضی

درس ریاضی - مفهوم دنباله ها
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۲۷-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - درس شیمی

درس شیمی - حل مسئله های اسکیومتری
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۲۷-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - درس فیزیک

درس فیزیک - نکته کنکوری
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۲۷-۸-۱۳۹۳

آموزش درس فیزیک - پرواز کنکوری ها

آموزش درس فیزیک تست حرکت شناسی
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۲۲-۸-۱۳۹۳

آموزش درس ادبیات - پرواز کنکوری ها

آموزش درس ادبیات تست قرابت معنایی (هنر91)
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۲۲-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - درس عربی

درس عربی - سبک های ترجمه
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۲۱-۸-۱۳۹۳

آموزش درس ریاضی - پرواز کنکوری ها

آموزش درس ریاضی - پرواز کنکوری ها ( تست تابع یک به یک)
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۱۸-۸-۱۳۹۳

آموزش درس زبان - پرواز کنکوری ها

آموزش درس زبان - پرواز کنکوری ها (تست درک مطلب)
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۱۸-۸-۱۳۹۳

آموزش درس شیمی - پرواز کنکوری ها

آموزش درس شیمی - پرواز کنکوری ها (تست انحلال)
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۱۸-۸-۱۳۹۳

آموزش درس فیزیک - پرواز کنکوری ها

آموزش درس فیزیک - تست سقوط آزاد
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۱۴-۸-۱۳۹۳

آموزش درس عربی - پرواز کنکوری ها

آموزش درس عربی - اعراب فرعی - (تجربی 93)
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۱۴-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - درس ریاضی

درس ریاضی - مبحث لگاریتم
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۸-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - درس عربی

درس عربی - حل تست های قواعد
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۸-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - درس زیست شناسی

درس زیست شناسی - مبحث دفع مواد زائد
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۸-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - زبان انگلیسی

تست زبان انگلیسی پیدا کردن عنوان متن
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۷-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - درس فیزیک

تست فیزیک
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۷-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - شیمی

تست شیمی مبحث ملاریته
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۷-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - درس 1 زبان 2
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۶-۸-۱۳۹۳

پرواز کنکوری ها - زیست

آموزش درس زیست تست چرخه تولید مثل (سراسری 93)
بارگذاری شده توسط :konkoor در تاریخ : ۱-۸-۱۳۹۳
نمایش اطلاعات بیشتر