ویدیوها

کانال

کاربر

search

جستجوی عبارت 'Macroeconomics'

چکیده آموزش مقدماتی اقتصاد کلان

چکیده آموزش مقدماتی اقتصاد کلان (Macroeconomics) چکیده
بارگذاری شده توسط :keramati.yeganeh در تاریخ : ۱۲-۱۲-۱۳۹۷

درس هفتم آموزش مقدماتی اقتصاد کلان

درس هفتم آموزش مقدماتی اقتصاد کلان درس 7: تئوری مصرف و سرمایه‌گذاری (Macroeconomics)
بارگذاری شده توسط :keramati.yeganeh در تاریخ : ۱۲-۱۲-۱۳۹۷

درس ششم آموزش مقدماتی اقتصاد کلان

درس ششم آموزش مقدماتی اقتصاد کلان درس 6: تئوری‌های تورم و بیکاری (Macroeconomics)
بارگذاری شده توسط :keramati.yeganeh در تاریخ : ۱۲-۱۲-۱۳۹۷

درس پنجم آموزش مقدماتی اقتصاد کلان

درس پنجم آموزش مقدماتی اقتصاد کلان درس 5: اقتصاد بین‌الملل (Macroeconomics)
بارگذاری شده توسط :keramati.yeganeh در تاریخ : ۱۲-۱۲-۱۳۹۷

درس چهارم آموزش مقدماتی اقتصاد کلان

درس چهارم آموزش مقدماتی اقتصاد کلان درس 4: بازار پول و سیاست‌های پولی (Macroeconomics)
بارگذاری شده توسط :keramati.yeganeh در تاریخ : ۱۲-۱۲-۱۳۹۷

درس سوم آموزش مقدماتی اقتصاد کلان

درس سوم آموزش مقدماتی اقتصاد کلان درس 3: شاخص‌های اندازه‌گیری فعالیت‌های اقتصادی (Macroeconomics)
بارگذاری شده توسط :keramati.yeganeh در تاریخ : ۱۲-۱۲-۱۳۹۷

درس دوم آموزش مقدماتی اقتصاد کلان

درس دوم آموزش مقدماتی اقتصاد کلان درس 2: حسابداری مالی (Macroeconomics)
بارگذاری شده توسط :keramati.yeganeh در تاریخ : ۱۲-۱۲-۱۳۹۷

آموزش مقدماتی اقتصاد کلان

آموزش مقدماتی اقتصاد کلان درس اول: آشنایی با علم اقتصاد و انجام فعالیت‌های اقتصادی (Macroeconomics)
بارگذاری شده توسط :keramati.yeganeh در تاریخ : ۱۲-۱۲-۱۳۹۷
نمایش اطلاعات بیشتر