نمایش دهنده ثابت
تاریک نمودن حاشیه
طرح اولیه Tomb Raider شبیه ICO و Shadow of The Colossusمستند بازی سازی
انصراف

سیر تکاملی بازی Assassin's Creed از سال 2007 - 2019
1. Assassin's Creed ( 2007 )
Platforms: PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, iOS
2. Assassin's Creed: Altaïr's Chronicles ( 2008 )
Platforms: Android, Java, iOS, Nintendo DS, Windows Phone, Symbian, Java Platform, Micro Edition, webOS
3. Assassin's Creed: Bloodlines ( 2009 )
Platform: PlayStation Portable
4. Assassin's Creed II ( 2009 )
Platforms: PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, Microsoft Windows, Macintosh operating systems
5. Assassin's Creed II: Discovery ( 2009 )
Platforms: Nintendo DS, iOS
6. Assassin's Creed: Brotherhood ( 2010 )
Platforms: Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, Macintosh operating systems
7. Assassin's Creed: Revelations ( 2011 )
Platforms: PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Android, Microsoft Windows, Xbox One, Symbian
8. Assassin's Creed III ( 2012 )
Platforms: PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Wii U
9. Assassin's Creed III: Liberation ( 2012 )
Platforms: PlayStation Vita, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows
10. Assassin's Creed IV: Black Flag ( 2013 )
Platforms: PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows, Wii U
11 Assassin's Creed: Pirates ( 2013 )
Platforms: Android, iOS
12. Assassin's Creed: Freedom Cry ( 2014 )
Platforms: Microsoft Windows , PlayStation 3 , PlayStation 4 , Wii U , Xbox 360 , Xbox One
13. Assassin's Creed Rogue ( 2014 )
Platforms: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Microsoft Windows, Xbox One

14. Assassin's Creed Identity ( 2014 )
Platforms: Android, iOS
15. Assassin's Creed Unity ( 2014 )
Platforms: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows
16. Assassin's Creed Chronicles: China ( 2015 )
Platforms: Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One
17. Assassin's Creed Syndicate ( 2015 )
Platforms: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows
18. Assassin's Creed Chronicles: India ( 2016 )
Platforms: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows
19. Assassin's Creed Chronicles: Russia ( 2016 )
Platforms: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows , PS Vita
20. Assassin's Creed Origins ( 2017 )
Platforms: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows
21. Assassin's Creed Odyssey ( 2018 - 2019 )
Platforms: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows

∨بیشتر...
برای دریافت فایل باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای اعمال نظر باید وارد سایت شوید یا " + ثبت نام کنید.
نظرات :
Error
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
ویدیوهای مرتبط | نظرات
ویدیوی بعدی
نمایش خودکار
Batman Arkham Knight ۰۴:۵۸

Batman Arkham Knight

تاریخ ارسال : ۸-۷-۱۳۹۴ DarkSider
Forza Horizon ۲ ۰۱:۵۶

Forza Horizon ۲

تاریخ ارسال : ۷-۷-۱۳۹۴ DarkSider
اشتراک گذاری با دنبال کنندگان
نام دنبال کننده :
    ویدیو برای دوستان ارسال شد.