نمایش دهنده ثابت
تاریک نمودن حاشیه
لذت پرواز در آسمان با عینک واقعیت مجازی VRدنیای تکنولوژی
انصراف

سیر تکاملی پردازنده های Intel از سال 1971 - 2018
1. Intel 4004 (1971)
Max. CPU clock rate: 740 kHz
2. Intel 8008 (1972)
Max. CPU clock rate: 0.2 MHz to 0.8 MHz
3. Intel 8080 (1974)
Max. CPU clock rate: 2 MHz to 3.125 MHz
4. Intel 8085 (1976)
Max. CPU clock rate: 3, 5 and 6 MHz
5. Intel 8086 (1978)
Max. CPU clock rate: 5 MHz to 10 MHz
6. Intel 8088 (1979)
Max. CPU clock rate: 4.77 MHz to 10 MHz
7. Intel 80286 (1982)
Max. CPU clock rate: 6 MHz (4 MHz for a short time) to 25 MHz
8. Intel i80386 (1985)
Max. CPU clock rate: 16 MHz to 100 MHz
9. Intel i80486 (1989)
Max. CPU clock rate: 16 MHz to 100 MHz
FSB speeds: 16 MHz to 50 MHz
10. Intel Pentium (1993)
Max. CPU clock rate: 60 and 66 MHz clock speeds
11. Intel Pentium MMX (1997)
Max. CPU clock rate: 66 MHz x 2.5
12. Intel Pentium Pro (1995)
Max. CPU clock rate: 150 MHz to 200 MHz
FSB speeds: 60 MHz to 66 MHz
13. Intel Pentium II (1997)
Max. CPU clock rate: 233 MHz to 450 MHz
FSB speeds: 66 MHz to 100 MHz
14. Intel Celeron (1998)
Max. CPU clock rate: 266 MHz to 3.6 GHz
FSB speeds: 66 MHz to 1333 MT/s
15. Intel Xeon (1998)
Max. CPU clock rate: 1.20 GHz to 4.40 GHz
FSB speeds: 600 MHz to 8.0 GT/s
16. Intel Pentium III (1999)
Max. CPU clock rate: 450 MHz to 1.4 GHz
FSB speeds: 100 MHz to 133 MHz
17. Intel Pentium 4 (2000)
Max. CPU clock rate‎: ‎1.3 GHz to 3.8 GHz
FSB speeds‎: ‎400 MT/s to 1066 MT/s
18. Intel Pentium M (2003)
Max. CPU clock rate: 900 MHz to 2.26 GHz
FSB speeds: 400 MT/s to 533 MT/
19. Intel Pentium D/EE (2006)
clock speeds of 2.8, 3.0, and 3.2 GHz
20. Intel Pentium Dual-Core (2006-2009)
Max. CPU clock rate: 1.3 GHz to 3.4 GHz
FSB speeds: 533 MHz to 800 MHz
21. Intel Core (2008)
Clock Speed : Intel® Core™2 Duo processor T9800 2.93 GHz
22. Intel Core 2 (2009)
Max. CPU clock rate: 1.06 GHz to 3.33 GHz
FSB speeds: 800 MT/s to 1600 MT/s
23. Intel Core i3 (2009-2018)
Standard clock speed : 2.9GHz
24. Intel Core i5 (2009-2018)
Standard clock speed : 2.9GHz
25. Intel Core i7 (2009-2018)
Standard clock speed : 2.9GHz - 4.60 GHz
26. Intel Core i7 (Extreme Edition) (2011-2018)
CPU has 6 CPU cores running at 3.6-4 GHz
27. Intel Core i9 (2017-2018)
Standard clock speed : 2.6GHz - 4.4 GHz With Turbo Boost 3.0
∨بیشتر...
برای دریافت فایل باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای اعمال نظر باید وارد سایت شوید یا " + ثبت نام کنید.
نظرات :
Error
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
ویدیوهای مرتبط | نظرات
ویدیوی بعدی
نمایش خودکار
اشتراک گذاری با دنبال کنندگان
نام دنبال کننده :
    ویدیو برای دوستان ارسال شد.