نمایش دهنده ثابت
تاریک نمودن حاشیه
برای یک کیبورد خوب چه مقدار باید هزینه کرد؟دنیای تکنولوژی
انصراف

سیر تکاملی را ه اندازی Windows از سال 1985 - 2018
1. Windows 1.01 (November 20, 1985)
2. Windows 2.03 (9 December 1987)
3. Windows 3.0 (22 May 1990)
4. Windows 3.1 (April 1992)
5. Windows NT 3.1 (27 July 1993)
6. Windows NT 3.51 (30 May 1995)
7. Windows 95 OSR 2.5 (26 November 1997)
8. Windows NT 4.0 SP6 (24 August 1996)
9. Windows 98 (25 June 1998)
10. Windows 2000 Professional SP4 (17 February 2000)
11. Windows ME (14 September 2000)
12. Windows XP Professional SP3 25 (October 2001)
13. Windows Vista Ultimate SP2 (30 January 2007)
14. Windows 7 Professional (22 July 2009)
15. Windows 8.1 (26 October 2012)
16. Windows 10, version 1803 (2018)∨بیشتر...
برای دریافت فایل باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای اعمال نظر باید وارد سایت شوید یا " + ثبت نام کنید.
نظرات :
Error
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
ویدیوهای مرتبط | نظرات
ویدیوی بعدی
نمایش خودکار
اشتراک گذاری با دنبال کنندگان
نام دنبال کننده :
    ویدیو برای دوستان ارسال شد.