نمایش دهنده ثابت
تاریک نمودن حاشیه
بررسی جاروبرقی رباتی هوشمند iRobotدنیای تکنولوژی
انصراف

سیر تکاملی کامپیوترها از سال 1936 - 2018
1- The Z1 (1936-1938)
2- 1940's Computer
3- ENIAC (1946) Computer
4- UNIVAC I (1951)
5- BESK (1953)
6- Datasaab D2 (1960)
7- (1965) Computer
8- 1970's Computer
9- 1975 Computer
10- 1980's Computer
11- 1985 IBM Computer
12- 1988 1000TL Computer Brochure
13- 1990's Macintosh LC Computer
14- 1995 Computer
15- 2000's Computer
16- 2002 Dell Computer
17- 2004 Dell Computer
18- 2006 Computer
19- 2008 HP Computer
20- 2010 Apple Computer
21- 2012 Lenovo Computer
22- 2014 Computer
23- 2016 Dell Computer
24- 2017 Apple Computer
25- 2018 ASUS Computer

∨بیشتر...
برای دریافت فایل باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای اعمال نظر باید وارد سایت شوید یا " + ثبت نام کنید.
نظرات :
Error
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
ویدیوهای مرتبط | نظرات
ویدیوی بعدی
نمایش خودکار
اشتراک گذاری با دنبال کنندگان
نام دنبال کننده :
    ویدیو برای دوستان ارسال شد.