نمایش دهنده ثابت
تاریک نمودن حاشیه
اهنگ عاشق چه زاره از ایمان فلاحایمان فلاح
انصراف

دلبر مــِه غم سرُشته => [ دلبر پر از غم شدم]
ها دلبر
دلبر تــُو کـِجه بــُردی؟! => ( دلبر تو کجا رفتی؟!)
ته غم مره بکشته => [ غمت منو کشته!]
ها دلبر
دلبر تــُو کـِجه بــُردی؟! => ( دلبر تو کجا رفتی؟!)
نیشتــِمــِه بــِرمــِـه کــِمــِه ( نشستم وگریه میکنم )
ها دلبر
دلبر تــُو کـِجه بــُردی؟! => ( دلبر تو کجا رفتی؟!)
شــِه دِل ِ پاره کــِمــِه ( خودم و عذاب میدم )
ها دلبر
دلبر تــُو کـِجه بــُردی؟! => ( دلبر تو کجا رفتی؟!)
.
.
.
بدونه تو نتومه => [ بدونه تو نمیتونم! ]
ها دلبر
دلبر تــُو کـِجه بــُردی؟! => ( دلبر تو کجا رفتی؟!)
دنیا بی تو تمومه => [ دنیام بدونه تو تمومه ]
ها دلبر
دلبر تــُو.کـِجه بــُردی؟! => ( دلبر تو کجا رفتی؟!)
دلبر و دلبر کمه => [ همش درمورد ِ تو صحبت میکنم ]
ها دلبر
دلبر تــُو کـِجه بــُردی؟! => ( دلبر تو کجا رفتی؟!)
همه ره خــَوِر کمه.=> [ به همه اطلاع میدم ]
ها دلبر
دلبر تــُو کـِجه بــُردی؟! => ( دلبر تو کجا رفتی؟!)
.
.
.
شاهی و ساری ماشین سواری => [ شاهی (همون.قائمشهر) و ساری و ماشین سواری]
ای خدا مـِه دل ِ وِنــِه => ( ای خدا دلم میخواد )
کیجا شمالی خـَلــِه خوشگلی => [ دختر شمالی خیلی خوشگلی ]
ای خدا مـِه دل ِ وِنــِه => ( ای خدا دلم میخواد )
... لــَ لـه وا بزن => [ *** ]
ای خدا مـِه دل ِ وِنــِه => ( ای خدا دلم میخواد )
جان ِ مار بخون دل ِ وا بزن => [ منظور همون آهنگ جان ِ مار هستش " میگه آهنگ جان ِ مار و بخون " وا بزن = باد زدن " ]
ای خدا مـِه دل ِ.وِنــِه => ( ای خدا دلم میخواد )
ای خدا مـِه دل ِ وِنــِه => ( ای خدا دلم میخواد )
ای خدا مـِه دل ِ وِنــِه => ( ای خدا دلم میخواد )
ای خدا مـِه دل ِ وِنــِه => ( ای خدا دلم میخواد )
ای خدا مـِه دل ِ وِنــِه => ( ای خدا دلم میخواد )
.

شمال بــَوین چــِه خاره => [ ببین شمال چقدر خوبه ]
سرسبز و لاله زاره
هر گوشه کناره
زمستون و بهاره
آخ فصل ِ گرما بــَیــّه آخ وقته دریا بــَیــّه => [ بــَیــّه = شدش ]
محمودآباد تا گرگان
بــَویــن چه غوغا بــَیــّه => [ بــَویــن = ببین ]
.
آقا تو مهربونی زرنگی و شیطونی
هروقت که دریا شـُومی => [ شـُومی = میریم ]
مونــّه تــِه پشیمونه => [ مونــّه = میمونه ]
آخ فصل ِ گرما بــَیــّه.آخ وقته دریا بــَیــّه => [ بــَیــّه = شدش ]
محمودآباد تا گرگان
بــَویــن چه غوغا بــَیــّه => [ بــَویــن = ببین ]
.
.
.
دلبر مــِه غم سرُشته => [ دلبر پر از غم شدم]
ها دلبر
دلبر تــُو کـِجه بــُردی؟! => ( دلبر تو کجا رفتی؟!)
ته غم مره بکشته => [ غمت منو کشته!]
ها دلبر
دلبر تــُو کـِجه بــُردی؟! => ( دلبر تو کجا رفتی؟!)
نیشتــِمــِه بــِرمــِـه کــِمــِه ( نشستم وگریه میکنم )
ها دلبر
دلبر تــُو کـِجه بــُردی؟! => ( دلبر تو کجا رفتی؟!)
شــِه دِل ِ پاره کــِمــِه ( خودم و عذاب میدم )
ها دلبر
دلبر تــُو کـِجه بــُردی؟! => ( دلبر تو کجا رفتی؟!)

∨بیشتر...
برای دریافت فایل باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای اعمال نظر باید وارد سایت شوید یا " + ثبت نام کنید.
نظرات :
Error
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
ویدیوهای مرتبط | نظرات
ویدیوی بعدی
نمایش خودکار
اشتراک گذاری با دنبال کنندگان
نام دنبال کننده :
    ویدیو برای دوستان ارسال شد.