نمایش دهنده ثابت
تاریک نمودن حاشیه
اهنگ عاشق چه زاره از ایمان فلاحایمان فلاح
انصراف

2تا آهو بیمی دیمی بیابون
دوتا آهو بودیم که توبیابون بودیم
ای خدا ...
مه یار مه جا نوه جدا
یار من از من جدا نشه
اتی لار درمی اتی مازرون
بعضی وقتا لاریم بعضی وقتا مازندران
ای خدا ...
مه یار مه جا نوه جدا
یارِ من از من جدا نشه
خدا خدا خامه ...
خدا خدا میخوام
شه جان ِ یارمه ته جا
خدا خدا عشقم و از تو میخوام
مه یار مه جا نوه جدا
یارِ من از من جدا نه
انه خومه من تسه تره برسه مه صدا
انقدر برات میخونم که صدام بهت برسه
مه یار مه جا نوه جدا
یار من از من جدا نشه
چپونه کیجا شونه صحرا خانه هاده گسفن چرا ...
دختر چوپان میره صحرا تا گوسفنداشو چرا بده!
روزا هسه صحرا ونه جا
که روزا صحرا هستش
خامه بورم صحرا بنفشه بچینم
میخوام برم صحرا بنفشه بچینم
های های
چپونه کیجاره بوینم
دختر چوپان رو بیینم
های های
چپونه کیجا...
ته ناز ِ بلاره
قربونه نازت برم
های های
ته دیمه خال ِ بلاره
قربونه خال ِ رو صورتت
های های
هراز ِ او بمو پله بورده
آب هراز(رودخونه)اومد پل رو برد
منو مه دلبره دل ِ بورده
دل منو عشق منو برد
رفقون جمع بوین پله بسازین
رفیقا جمع بشیم پل رو بسازیم
منو مه دلبر ِ دل ِ بسازین
دل منو و عشق منو بسازین
ایمااااااان فلاح 1
هوار هوار هاکنم دل ِ بیقرار هاکنم
هوار هوارمیکنم دل و بیقرار میکنم
شه یار ِ بال ِ دماسم
دست عشقمو بگیرم
امشو فرار هاکنم
امشب فرار بکنم
هوار هوار هاکنم دل ِ بیقرار هاکنم
هوار هوار میکنم دل و بیقرار میکنم
شه یار ِ بال ِ دماسم
دست عشقمو بگیرم
امشو فرار هاکنم
امشب فرار بکنم
حمید حمید صبر
سِما(رقص مازندرانی)
من اینتا اونتایه دا
من فدای این و اون
شمال ِ هوای ِ دا
من فدای هوای شمال
شه هم زبونای دا
فدای هم زبونای خودم
تموم ِ شهرای ِ دا
فدای تمامه شهرها
شه محمودآباد ِ دا
فدای محمود آباد خودم
فریدون کنار ِ دا
فدای فریدونکنار
من نور و رویان ِ دا
من فدای نور و رویان
بهشر و گرگان ِ دا
فدای بهشهرو گرگان
آمل و بابل ِ دا
فدای آمل و بابل
قائمشهر ِ پل ِ دا
فدای پل قائمشهر
چالوس و نوشهر ِ دا
فدای چالوس و نوشهر
هتل قو رامسر ِ دا
فدای هتل قوی رامسر
نکاء و ساری ِ دا
فدای نکا و ساری
اون شهسواری ِ دا
میرم ِ میرم ِ
میمیرم میمیرم
النگو طلا گیرمه چشه قربون
النگوی طلا میگیرم قربونت چشمات
ته واسه الله گیرمه
برات پلاک الله میخرم
تره ورمه
تو رو میبرم
انار ِ دله گیرمه اقوز ِ چنگه گیرمه
انار رو دون میکنم مغز گردو رو میگیرم
شاتوت ِ شیره گیرمه
شیره شاتوت رو میگیرم
تره قربون
قربون تو
ته وسه الله گیرمه
برات پلاک الله میگیرم
تره ورمه
تورو میبرم
اگه پـر ندائه مار ِ جا گیرمه
اگه پدرم نداد از مادر میگریم
اگه مار ندائه پر ِ جا گیرمه
اگه مادر نداد از پدر میگیرم
اگه خوشی ندا با دعوا گیرمه
اگه با خوشی نداد با دعوا ازش میگیرم
گیرمه گیرمه
میگیرم میگیرم
ته وسه الله گیرمه
برات پلاک الله میگرم
تره ورمه
تورو میبرم

∨بیشتر...
برای دریافت فایل باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای اعمال نظر باید وارد سایت شوید یا " + ثبت نام کنید.
نظرات :
Error
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
ویدیوهای مرتبط | نظرات
ویدیوی بعدی
نمایش خودکار
اشتراک گذاری با دنبال کنندگان
نام دنبال کننده :
    ویدیو برای دوستان ارسال شد.