عدم رعایت مالکیت معنویاین ویدیو به دلیل عدم رعایت حق تکثیر و مالکیت معنوی مسدود گردیده است.


This video has been blocked due to copyright infringement and intellectual property
ویدیوهای مرتبط | نظرات
پروستات ۰۰:۵۸

پروستات

تاریخ ارسال : ۸-۱۰-۱۳۹۷ urologist
درمان پروستات ۰۰:۱۵

درمان پروستات

تاریخ ارسال : ۸-۱۰-۱۳۹۷ urologist
اعمال پروستات ۰۰:۵۵

اعمال پروستات

تاریخ ارسال : ۷-۷-۱۳۹۷ urologist
سرطان پروستات ۰۰:۲۵

سرطان پروستات

تاریخ ارسال : ۸-۱۰-۱۳۹۷ urologist
پروستات ۰۰:۵۸

پروستات

تاریخ ارسال : ۷-۷-۱۳۹۷ urologist
زنجبیل ۰۱:۵۸

زنجبیل

تاریخ ارسال : ۶-۱۱-۱۳۹۷ طب اسلامی
درمان پروستات ۴۱:۲۴

درمان پروستات

تاریخ ارسال : ۹-۱۲-۱۳۹۶ طب اسلامی
سونوگرافی پروستات ۰۷:۰۹

سونوگرافی پروستات

تاریخ ارسال : ۱۷-۹-۱۳۹۷ sonography
اشتراک گذاری با دنبال کنندگان
نام دنبال کننده :
    ویدیو برای دوستان ارسال شد.