عدم رعایت مالکیت معنویاین ویدیو به دلیل عدم رعایت حق تکثیر و مالکیت معنوی مسدود گردیده است.


This video has been blocked due to copyright infringement and intellectual property
ویدیوهای مرتبط | نظرات
اموزش چهل تیکه دوزی ۲۵:۴۵

اموزش چهل تیکه دوزی

تاریخ ارسال : ۱۰-۹-۱۳۹۳ rayan
اموزش دوخت دو سوزنه ۰۵:۲۱

اموزش دوخت دو سوزنه

تاریخ ارسال : ۱۰-۹-۱۳۹۳ rayan
اموزش دوخت منحنی ۰۰:۴۵

اموزش دوخت منحنی

تاریخ ارسال : ۹-۹-۱۳۹۳ rayan
اشتراک گذاری با دنبال کنندگان
نام دنبال کننده :
    ویدیو برای دوستان ارسال شد.