نمایش دهنده ثابت
تاریک نمودن حاشیه
استاد شجریان سکوت سرد زماناستاد محمدرضا شجریان
انصراف

گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود
آنچنان پای گرفته ست که مشکل برود
دلی از سنگ بباید به سر راه وداع
تا تحمل کند آن روز که محمل برود
چشم حسرت به سر اشک فرو می‌گیرم
که اگر راه دهم قافله در گل برود
ره ندیدم چو برفت از نظرم صورت دوست
همچو چشمی که چراغش ز مقابل برود
موجم این بار چنان کشتی طاقت بشکست
که عجب دارم اگر تخته به ساحل برود
کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست
مگر آن کس که به شهر آید و غافل برود
روی بنمای که صبر از دل صوفی ببری
پرده بردار که هوش از تن عاقل برود
گر همه عمر نداده ست کسی دل به خیال
چون بباید به سر راه تو بی‌دل برود
قیمت وصل نداند مگر آزرده ی هجر
مانده آسوده بخوابد چو به منزل برود
.......................................................
2 شهریور 1365
.......................................................

2.6.1365
شجریان
بدیعی

∨بیشتر...
برای دریافت فایل باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای اعمال نظر باید وارد سایت شوید یا " + ثبت نام کنید.
نظرات :
Error
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
ویدیوهای مرتبط | نظرات
ویدیوی بعدی
نمایش خودکار
اشتراک گذاری با دنبال کنندگان
نام دنبال کننده :
    ویدیو برای دوستان ارسال شد.