نمایش دهنده ثابت
تاریک نمودن حاشیه
پنج تکنیک کنترل خشمزیگموند فروید
انصراف

کلمهٔ نابهنجار (abnormal) یعنی دور از هنجار. وقتی بسیاری از ویژگی ها مثل قد، وزن، و هوش را در جمعیتی اندازه گیری کنیم. دامنه ای از مقادیر مختلف به دست می آید. اکثر مردم در گسترهٔ میانی توزیع قد قرار می گیرند و چند نفری هستند که به طور استثنائی بلند یا به طور استثنائی کوتاه هستند. یکی از تعاریف بهنجاری بر بسامدی آماری استوار است:

∨بیشتر...
برای دریافت فایل باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای اعمال نظر باید وارد سایت شوید یا " + ثبت نام کنید.
نظرات :
Error
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
ویدیوهای مرتبط | نظرات
ویدیوی بعدی
نمایش خودکار
اشتراک گذاری با دنبال کنندگان
نام دنبال کننده :
    ویدیو برای دوستان ارسال شد.