خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

کلیپ انگیزشی بدنسازی شماره 244
Incredible Man Can Move Every Part Of His Muscles (Uzoma Obilor)

کلیپ انگیزشی از بدنسازان حرفه ای جهان و حرکات ورزشی حرفه ای بدنسازی
يکي از دلايل افزايش انرژي مثبت براي ورزشکاران در رشته هاي بدنسازي ، ايروبيک ، رزمي ، پارکور و … موزيک و آهنگ هاي پر انرژي و ريتميک مي باشد

کانال های این کاربر