خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

علف کش اتللو (Othello) یک علف کش بسیار موثر برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ و علف چمنی مزارع گندم می باشد که به صورت پس رویشی استفاده می شود.مکانیسم عمل اتللو به صورت پسماندی و تماسی است که علاوه بر تاثیر روی علف های هرز مذکور،قادر است علف های هرز بزرگ را در سرتاسر فصل زراعی کنترل نماید.
www.ariasabz.com
شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764