+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video09:29

رقص آذربایجانی در جشن دانشگاه امیرکبیر

گروه رقص محلی آذربایجانی آیلان تهران
Video03:58

رقص آذری در مرکز همایش های صنعت نفت تهران

گروه رقص آذربایجانی آیلان
Video06:33

رقص آذری در برج آزادی تهران

گروه رقص آذربایجانی آیلان
Video01:33

رقص آذری در کنسرت برج میلاد تهران

گروه رقص آذری آیلان
Video04:46

رقص ترکی آیلان در سالن فدک اردبیل

گروه رقص ترکی آیلان
Video01:00

رقص آذری زیبا و پرتعداد کودکان در طبیعت تهران

گروه بزرگ رقص آذربایجانی آیلن

azeridance

azeridance

۱۳۹۴-۷-۲۶

۱۳۹۷-۸-۱۹

۴۱

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.