خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video20:09

طرز تهیه دوقوس ماهی

برنامه بهونه - طرز تهیه دوقوس ماهی - مربی آشپزی سامان گلریز
Video21:33

طرزتهیه کتلت ماهی سوخاری

برنامه بهونه - طرزتهیه کتلت ماهی سوخاری - مربی آشپزی سامان گلریز
Video14:23

طرزتهیه پیتزای میگو و کلم

برنامه بهونه - طرزتهیه پیتزای میگو و کلم - مربی آشپزی سامان گلریز
Video14:38

طرزتهیه خورشت میگو و نخود فرنگی

برنامه بهونه - طرزتهیه خورشت میگو و نخود فرنگی - مربی آشپزی سامان گلریز
Video15:34

طرز تهیه تای میگو سوخاری -

برنامه بهونه - طرز تهیه تای میگو سوخاری - کارشناس آشپزی سامان گلریز
Video21:40

طرزتهیه باقالی پلو با ماهی بوشهری

برنامه بهونه - طرزتهیه باقالی پلو با ماهی بوشهری - مربی آشپزی سامان گلریز
Video20:40

طرز تهیه ماهی سوخاری تنوری

برنامه بهونه - طرز تهیه ماهی سوخاری تنوری - کارشناس آشپزی سامان گلریز
Video19:28

طرزتهیه بقچه گوشت و میگو

برنامه بهونه - طرزتهیه بقچه گوشت و میگو - مربی آشپزی سامان گلریز
Video20:53

طرز تهیه غذای کودکانه مدیترانه ای

برنامه بهونه - طرز تهیه غذای کودکانه مدیترانه ای - کارشناس آشپزی سامان گلریز
Video18:54

طرز تهیه سوفله ماهی پرتغالی

برنامه بهونه - طرز تهیه سوفله ماهی پرتغالی - کارشناس آشپزی سامان گلریز
Video18:00

طرز تهیه رول میگو با سبزیجات ویتامینی

برنامه بهونه - طرز تهیه رول میگو با سبزیجات ویتامینی - کارشناس آشپزی سامان گلریز
Video14:54

طرز تهیه تست کنجد و میگو

برنامه بهونه - طرز تهیه تست کنجد و میگو - کارشناس آشپزی سامان گلریز
Video18:47

طرز تهیه ساندویچ میگوی ایرلندی

برنامه بهونه - طرز تهیه ساندویچ میگوی ایرلندی - کارشناس آشپزی سامان گلریز
Video20:01

طرز تهیه کتلت میگو سوخاری

برنامه بهونه - طرز تهیه کتلت میگو سوخاری - کارشناس آشپزی سامان گلریز
Video20:21

طرز تهیه بریک میگو

برنامه بهونه - طرز تهیه بریک میگو - مربی آشپزی سامان گلریز
Video17:32

طرز تهیه لوبیا پلو با ماهی بوشهری

برنامه بهونه - طرز تهیه لوبیا پلو با ماهی بوشهری - مربی آشپزی سامان گلریز
Video17:42

طرز تهیه ماهی سوخاری تنوری

برنامه بهونه طرز تهیه ماهی سوخاری تنوری، سر آشپز سامان گلریز
Video16:36

طرز تهیه ماهی سوخاری رژیمی

طرز تهیه ماهی سوخاری رژیمی - برنامه بهونه - سامان گلریز
Video19:16

طرز تهیه راژگوی شکم پر - برنامه بهونه

طرز تهیه راژگوی شکم پر
Video14:44

طرز تهیه شیر لقمه

طرز تهیه شیر لقمه - برنامه بهونه - سامان گلریز - شنبه 19/07/93
Video14:48

طرز تهیه پن کیک میگو

طرز تهیه پن کیک میگو - برنامه بهونه - سامان گلریز - دوشنبه 17/06/93
Video17:22

طرز تهیه رولت ماهی با اسفناج

طرز تهیه رولت ماهی با اسفناج - برنامه بهونه - سامان گلریز - چهارشنبه 5\06\93
Video16:34

طرز تهیه سوفله هامور - بهونه-سامان گلریز

طرز تهیه سوفله هامور - بهونه - سامان گلریز
Video15:29

طرز تهیه کته ماهی (لخلاخ)- بهونه

طرز تهیه کته ماهی (لخلاخ ) - بهونه - سامان گلریز
Video11:30

طرز تهیه ماهی زبان ( کفشک) سرخ کرده

طرز تهیه ماهی زبان ( کفشک) سرخ کرده - برنامه بهونه - سامان گلریز
Video11:01

طرز تهیه ماهی سفید تالشی - بهونه

طرز تهیه ماهی سفید تالشی - سامان گلریز-بهونه
Video15:33

طرز تهیه ماهی سیر داغ - بهونه

طرز تهیه ماهی سیر داغ - بهونه - سامان گلریز
Video12:16

طرز تهیه ماهی مسمای انار-بهونه

طرز تهیه ماهی مسمای انار - سامان گلریز-بهونه
Video20:14

طرز تهیه دست پیچ ماهی مدیترانه ای-بهونه

طرز تهیه دست پیچ ماهی مدیترانه ای - بهونه - سامان گلریز
Video10:15

طرز تهیه سالاد ماهی تن-سامان گلریز-بهونه

طرز تهیه سالاد ماهی تن - سامان گلریز-بهونه

آموزش انواغ غذاهای دریایی

bahoone

۱۳۹۳-۴-۱۰

۱۳۹۴-۱۱-۱

۳۹

آشپزی

این کانال توضیحاتی ندارد.