+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video28:29

جلیل شهناز - آلبوم عشق و زندگی - پارت 2

1 - سه گاه 2 - بیات اصفهان
Video37:56

جلیل شهناز - آلبوم نو بهار - پارت 1

آلبوم نو بهار از علی رستمیان، جلیل شهناز، مهرداد دلنوازی 1 - تصنیف نوبهار 2 - چهارمضراب دلپذیر 3 - آواز شور 4 - تصنیف یا مولا 5 - چهارمضراب 6 - آواز 7 - تصنیف شور 8 - تصنیف چهره ی زیبا
Video27:50

جلیل شهناز - آلبوم رهاورد - پارت 1

آلبوم رهاورد - فرامرز پایور و جلیل شهناز 1 - سنتور سولو 2 - تمبک سولو 3 - آواز افشاری
Video24:59

جلیل شهناز - آلبوم راز - پارت 1

تار : استاد جلیل شهناز پیانو : استاد جواد معروفی ویلن : استاد پرویز یا حقی 1 - مقدمه بیات اصفهان 2 - قطعه ی ضربی 3 - چهارمضراب
Video25:04

جلیل شهناز - آلبوم عشق و زندگی - پارت 1

1 - سه گاه 2 - بیات اصفهان
Video28:24

جلیل شهناز - آلبوم افتخار آفاق - پارت 2

1 - افشاری ۲ - چهارمضراب ۳ - دشتی ۴ - دل‌انگیز ۵ - چرخش ۶ - پروانه ۷ - شور شهناز ۸ - شور
Video27:36

جلیل شهناز - آلبوم نوبهار - پارت 2

1 - تصنیف گلهای باغ 2 - آواز 3 - تصنیف ناله های نی 4 - چهار مضراب
Video29:25

جلیل شهناز - آلبوم رهاورد - پارت 2

1 - آواز افشاری 2 - پیش درآمد درویش خان 3 - رنج
Video25:44

جلیل شهناز - آلبوم راز - پارت 2

تار : استاد جلیل شهناز پیانو : استاد جواد معروفی ویلن : استاد پرویز یا حقی 1 - درآمد دشتی 2 - قطعه ی ضربی سنگین 3 - چهار مضراب
Video29:01

جلیل شهناز - آلبوم شور زندگی - پارت 1

بداهه نوازی شور و ابو عطا
Video28:46

جلیل شهناز - آلبوم شور و زندگی - پارت 2

1 - قطار 2 - چهار مضراب بیات ترک
Video27:19

جلیل شهناز - آلبوم تار و ترمه - پارت 2

1 - درآمد حجاز 2 - چهار مضراب حجاز 3 - درآمد حجاز 4 - چهارمضراب 5 - بداهه ابوعطا
Video29:58

جلیل شهناز - آلبوم تار و ترمه - پارت 1

1 - کوک تار 2 - چهارمضراب 3 -مثنوی افشاری 4 -فرود افشاری 5 - چهار مضراب افشاری 6 - چهار مضراب افشاری 2 7 - درآمد دشتی 8 - چهارمضراب دشتی 9 - آواز و چهار مضراب دشتی
Video27:52

جلیل شهناز - آلبوم دفتر تار - پارت 2

1 - درآمد سه گاه 2 - چهار مضراب سماع آسمان 3 - درآمد سه گاه 4 - چهار مضراب مویه 5 - چهار مضراب شور 6 - چهار مضراب شور 7- درآمد شور 8 - چهار مضراب شور 9 - چهار مضراب شور 10 - درآمد 11- چهار مضراب رضوی 12 - چهار مضراب حجاز 13 - چهار مضراب ماهور 14 - چهار مضراب نوا
Video27:35

جلیل شهناز - آلبوم دفتر تار - پارت 1

1 - درآمد سه گاه 2 - چهار مضراب سماع آسمان 3 - درآمد سه گاه 4 - چهار مضراب مویه 5 - چهار مضراب شور 6 - چهار مضراب شور 7- درآمد شور 8 - چهار مضراب شور 9 - چهار مضراب شور 10 - درآمد 11- چهار مضراب رضوی 12 - چهار مضراب حجاز 13 - چهار مضراب ماهور 14 - چهار مضراب نوا
Video28:37

جلیل شهناز - آلبوم باغ نوا - پارت 2

1 - چهار مضراب باغ نوا 2 - چهار مضراب در نوا 3 - چهار مضراب سه گاه 4 - چند مضرابی در سه گاه 5 - چهار مضراب نوا 6 - چهار مضراب ابو عطا 7 - چهار مضراب یتیمک
Video28:58

جلیل شهناز - آلبوم باغ نوا - پارت 1

1 - چهار مضراب باغ نوا 2 - چهار مضراب در نوا 3 - چهار مضراب سه گاه 4 - چند مضرابی در سه گاه 5 - چهار مضراب نوا 6 - چهار مضراب ابو عطا 7 - چهار مضراب یتیمک
Video28:56

جلیل شهناز - آلبوم افتخار آفاق - پارت 1

۱ - افشاری ۲ - چهارمضراب ۳ - دشتی ۴ - دل‌انگیز ۵ - چرخش ۶ - پروانه ۷ - شور شهناز ۸ - شور
Video27:53

جلیل شهناز - آلبوم عطر افشان - پارت 2

1 - بداهه نوازی در چهرگاه 2 - بداهه نوازی در شوشتری 3 - بداهه نوازی در شور 4 - بداهه نوازی در دشتی 5 - بداهه نوازی در ماهور 6 - بداهه نوازی در شور
Video26:54

جلیل شهناز - آلبوم عطر افشان - پارت 1

1 - بداهه نوازی در چهرگاه 2 - بداهه نوازی در شوشتری 3 - بداهه نوازی در شور 4 - بداهه نوازی در دشتی 5 - بداهه نوازی در ماهور 6 - بداهه نوازی در شور
Video12:04

نت پایانی شهنواز تار ایران نواخته شد

نت پایانی شهنواز تار ایران نواخته شد - تار هم به تو افتخار میکند
Video09:06

سه تار نوازی استاد جلیل شهناز

سه تار نوازی استاد جلیل شهناز
Video08:26

رستمیان در منزل استاد جلیل شهناز

رستمیان در منزل استاد جلیل شهناز

استاد جلیل شهناز

delawa

۱۳۹۳-۷-۱۶

۱۳۹۴-۵-۲۵

۲۳

موسیقی

این کانال توضیحاتی ندارد.