نسخه اندروید
+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کودک خوش صداjimi
انصراف

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video03:30

آهنگ آخر قصه از گروه دنگ شو

♫♫ آخر قصمه اما قصه ی آخرم این نیست آخرین راهی که باید من ازش بگذرم این نیست آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم کجای خاطره باید پای آرزو بگردم خسته ام از هرچه رسیدن اگه پشتش سفری نیست برکه ی امن و نمیخوام وقتی اوج خطری نیست می رسم نه واسه موندن من مسافرم همیشه مثل نوری که میاد و رد میشه از دل شیشه
Video04:44

آهنگ خورشید میشوم از گروه دنگ شو

من که یادم رفته دیروز راهی دیدار فردا من ترک های کویرم تشنه ی آغوش دریا من که یادم رفته دیروز و فراموشم نمیشه بوده یاد تو، هوای تو، قرار من همیشه آمدم از راه دور و همچنان دورم من از تو داستان چاه و ماهه تشنه ی نورم من از تو گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش از تو خواندن مانده با من آه آیا میدهی گوش داشتن از تو قشنگه بی قراری از تو دارم هوش خوابه عقل دنگه دلشده جان می سپارم گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش از تو خواندن مانده با من آه آیا میدهی گوش پاره ای از یاد ماهت بر دلم افتاده، بنگر داغ، زنده، شاد، روشن می‌شوم خورشید دیگر من که یادم رفته دیروز راهی دیدار فردا من ترک های کویرم تشنه ی آغوش دریا..
Video05:16

آهنگ حباب از گروه دنگ شو

آمدم از خانه ی او بوی تنم به شراب میزند آمدم از خانه ی او بوی تنم به شراب میزند که شراب میشوم به سبوی شما همه های میشود به یه هوی شما ساحل نو قایق نو باد وزید در موی شما شعبده ی باده تویی داغم از آتش یا بوی شما و به آب میزنم و در آب میشود که حباب میشود جادوی شما رفتی و بی هوا بند دل پاره شد تنگ و بیچاره شد عوبوب اوجوردو مستی ناگهان ناله ی کهکشان در همو بی امان عوبوب اوجوردو رفتی و بی هوا بند دل پاره شد تنگ و بیچاره شد عوبوب اوجوردو مستی ناگهان ناله ی کهکشان در همو بی امان عوبوب اوجوردو
Video03:28

آهنگ خلیج از گروه دنگ شو

خلیج رو به گدار و باد سوی کومه روان نشسته ای به تماشا و من به تو نگران سوار عیش و هوایی تو جای زل زدنی به پشت بام جوانی نیوفتی از لبمی خلیج می بیند که عشق می بازی و هیچ می ماند نه غم نه همرازی شبی دل را به تاریکی زدم ز مویت باز می کردم خلیج پشت سرت پهن و باد جلد تنت زمان به معجزه آغشته گاه گپ زدنت سوار عیش و هوایی تو جای زل زدنی تو شمع خلوت صبحی کلید برق منی خلیج می بیند که عشق می بازی و هیچ می ماند نه غم نه همرازی نه پرده ی ماهور نه شور آوازی نه تاک انگور و شراب شیرازی
Video05:57

آهنگ به شط از گروه دنگ شو

به شط آهسته میرانم صدای آب در گوشم چه سردم هست خیسم هم ولی کت را نمی پوشم چه سردم هست سردم هم رها از بار تن پوشم
Video03:57

آهنگ خطا نیست از گروه دنگ شو

از تو گفتن که خطا نیست با تو رفتن که خطا نیست تو سپاه شب کوچه ماه و دیدن که خطا نیست به نامت شعر می رقصد به کامت عقل می بازد به شامت در شبی پروانه ای شیدا به شور شمع می تازد برایت شوق می خواهم برایت خشت می خواهم برایت خانه ای از خاک خوشبوی بهشت می خواهم از تو خوندن که خطا نیست باتو موندن که خطا نیست خنکای عصر جمعه اس گر گرفتن که خطا نیست شبی دل را به تاریکی زمویت باز می کردم دلی بی تاب در سینه هوا تاریک تر هر دم کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب گیسویت نهادم برلبت لب را و جان و دل فدا کردم از تو گفتن که خطا نیست با تو رفتن که خطا نیست تو سیاه مات و شب بود تار دیدن که خطا نیست با تو بدرود ای مسافر رفتن تو بی خطر باد اشکهای گونه ات را می برد باد آیدت یاد
Video04:07

آهنگ خطا کردم از گروه دنگ شو

تو در فتنه از حد به در کردی تو با من ز بد هم بدتر کردی ز سوی نگاه تب آلودت منه تشنه را تشنه تر کردی پس از آرزوها پس از جستجوها ندانی که ای مه چه ها کردم تو را بینه خوبان جدا کردم صدا را به دل مبتلا کردم ته کوچه نامت صدا کردم خطا کردم ای مه خطا کردم تو را با شبم آشنا کردم O moon, I’m wrong that you loved the night خطا کردم ای مه خطا کردم تو را با شبم آشنا کردم O moon, I’m wrong that you loved the night تکست آهنگ خطا کردم دنگ شو تو درد مرا از درون میکشی تو من را به موجه جنون میکشی به حرف تبو تابو تن تنها مرا تا رگه ارغنون میکشی پس از آرزوها پس از جستجوها ندانی که ای مه چه ها کردم تو را بینه خوبان جدا کردم صدا را به دل مبتلا کردم ته کوچه نامت صدا کردم خطا کردم ای مه خطا کردم تو را با شبم آشنا کردم O moon, I’m wrong that you loved the night خطا کردم ای مه خطا کردم تو را با شبم آشنا کردم
Video04:42

آهنگ باد گناهکار از گروه دنگ شو

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ بی هوا با چَشمِ بیدار،در به در در کار دلدار گفتم ای بادِ گُنَهکار،مستم کن با فکر دیدار مستم کن با فکر دیدار پا به پا با تو پیاده،گم شدن بر مارِ جاده ای تو ای باد حماره،بگذر بر بویش دوباره تَر کن ابرویش دوبارهــ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ دور از گونه های خط خطی،شراب تلخت شبم پریشان است پشتِ سایه هایِ چَشمَت،فدایِ چَشمَت قصیده پنهان است خوبی و میدونی،به خوبیِ آغوش گرمی و میمونی،به تن تر از تن پوش وقتی دلدارم میخنده،تو دلم هزار تا پرنده میخونن با سازِ تُنبک،کاش یارم همیشه بخنده دلدارم همیشه بخنده هر سویی که بنگرم دلبر،هر جایی که میروم دلبر ای داد از بیداد دلبر،فریاد از بیداد دلبر ای داد از بیداد دلبر ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ می داند صدایِ پایش،و خنده هایش مرا کند مدهوش حالِ این دو روزِ من را،یکی شدن با به دیگری مفروش خوبی و میدونی،به خوبیِ آغوش گرمه و میمونه هوایِ تو در گوش هااااای … هاشا بی هوا با چشمه بیدار،در به در در کارِ دلدار گفتم ای باد گنهکار،پرتم کن در فکرِ بیدار پرتم کن در فکر بیدار می چرخد هوایِ تو در سرم میخواهم بگیرمت در برم ای داد از بیداد دلبرم ای داد از بیداد دلبر فریاد از بیداد دلبر ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
Video04:28

آهنگ چی زی از گروه دنگ شو

مرا خود با تو چیزی در میان هست وگرنه روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت مهرت همچنان هست مرا خود با تو چیزی در میان هست … تو حال خوب خانه بودی در آن خانه هنوزم آسمان هست از آن نقشی که بر دیوار کندیم دو دل مانده که شعرش یادمان هست مرا خود با تو چیزی در میان هست وگرنه روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت مهرت همچنان هست مرا خود با تو چیزی در میان هست … ♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫ توان گفتن به مه مانی ولی ماه نپندارم چنین شیرین دهان هست اگر در دل نشینی دل نشانی اگر غایب شوی در دل نشان هست مرا خود با تو چیزی در میان هست وگرنه روی زیبا در جهان هست دو دل مانده که شعرش یادمان هست دو صد لحظه نماندو عکس آن هست مرا خود با تو چیزی در میان هست وگرنه روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت مهرت همچنان هست مرا خود با تو چیزی در میان هست
Video05:58

آهنگ خوش تر از از گروه دنگ شو

آهنگ خوش تر از از گروه دنگ شو
Video05:13

آهنگ حباب از گروه دنگ شو

آمدم از خانه ی او بوی تنم به شراب می زند که شراب می شود به سبوی شما همه های می شود پی هوی شما ساحل نو قایق نو باد وزید در موی شما شعبده ی باده تویی داغم از آتش یا روی شما و به آب میزنم و در آب می شوم که حباب می شوم جادوی شما رفتی و بی هوا بند دل پاره شد تنگ و بی چاره شد OBOBOJORDO مستی ناگهان ناله ی کهکشان درهم و بی امان
Video04:49

آهنگ باد گنهکار از گروه دنگ شو

بی هوا با چشمه بیدار در به در در کار دلدار گفتم ای باد گنهکار مستم کن با فکر بیدار مستم کن با فکر بیدار پا به پا با تو پیاده گم شدن بر ما رجا.. ای تو ای باد حماره بگذر بر بویش دوباره پر کن ابرویش دوباره شعر آهنگ جدید دنگ شو باد گناهکار دور از گونه های خط خطی شراب تلخت شبم پریشان است پشته سایه هایه چشمت فدایه چشمت قصیده پنهان است خوبیو میدونی به خوبیه آغوش گرمیو میمونی به تن تر از تن پوش وقتی دلدارم میخنده تو دلم هزار تا پرنده میخونن با ساز تنبک کاش یارم همیشه بخنده دلدارم همیشه بخنده هر سویی که بنگرم دلبر هر جایی که میروم دلبر ای داد از بیداد دلبر فریاد از بیداد دلبر ای داد از بیداد دلبر میداند صدایه پایش و خنده هایش مرا کند مدهوش حاله این دو روزه من را یکی شدن با به دیگری مفروش خوبیو میدونی به خوبیه آغوش گرمه و میمونه هوایه تو در گوش بی هوا با چشمه بیدار در به در در کار دلدار گفتم ای باد گنهکار پرتم کن در فکر بیدار پرتم کن در فکر بیدار میچرخد هوایه تو در سرم میخواهم بگیرمت در برم ای داد از بیداد دلبر فریاد از بیداد دلبر آهنگ با کیفیت
Video03:18

آهنگ آخر قصه از گروه دنگ شو

آخر ِ قصه ــَم ِ اما قصه ی ِ آخرم این نیست آخر ِ راهی که باید من ازش بگزرم این نیست آرزوهام و برای ِ خاطراتم دوره کردم کجای ِ خاطره باید؟! پی ِ آروم بگردم خسته ــَم از هرچی رسیدن اگه پشتش سفری نیست برکه ی ِ امن و نمیخوام وقتی موج ِ خطری نیست خسته ــَم از هرچی رسیدن اگه پشتش سفری نیست برکه ی ِ امن و نمیخوام وقتی موج ِ خطری نیست . . . میرسم نه واسه موندن من مسافرم همیشه مثل ِ نوری که میاد و رد میشه از دل ِ.شیشه آخر ِ قصه ــَم ِ اما قصه ی ِ آخرم این نیست آخر ِ راهی که باید من ازش بگزرم این نیست خسته ــَم از هرچی رسیدن اگه پشتش سفری نیست برکه ی ِ امن و نمیخوام وقتی موج ِ خطری نیست خسته ــَم از هرچی رسیدن اگه پشتش سفری نیست برکه ی ِ امن و نمیخوام وقتی موج ِ خطری نیست
Video04:59

آهنگ شب لب چشمه از گروه دنگ شو

آهنگ شب لب چشمه از دنگ شو
Video05:27

آهنگ رد شو از گروه دنگ شو

ای داد از آهم دادم فریادم ای داد از سوزم سازم آوازم ای داد از آهم دادم فریادم ای داد از سوزم سازم آوازم کمی آهسته تر زیبا کمی آهسته تر زیبا کمی آهسته تر زیبا کمی آهسته تر زیبا کمی اهسته تر ردشو کمی آهسته تر خسته کمی آهسته تر بدشو کمی آهسته تر زیبا،کمی اهسته تر ردشو کمی آهسته تر خسته،کمی آهسته تر بدشو ♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫ مرا جای خودم بگذار ، خودت را جای گهواره و آغوشی تسلی بخش ، کنارم باش همواره کمی آهسته تر زیبا ، کمی اهسته تر ردشو کمی آهسته تر خسته ، کمی آهسته تر بدشو ♫♫♫♫♫♫ ای داد از آهم دادم فریادم ای داد از سوزم سازم آوازم ای داد از آهم دادم فریادم ای داد از سوزم سازم آوازم
Video03:59

آهنگ بزن بریم از گروه دنگ شو

حالا که فصلی حالا که اوجی برای قصه نمونده... حالا که عشقی واسه خوندن برای گریه نمونده... حالا که یادت می سوزونه ولی تو قلبت گرمی نمونده... حالا که از عمر جهنم سی و هفت روزش هم نمونده بزن بریم بهشت... ... حالا که بی من حالا که بی تو حالا که تنها ناله سازه حالا که عشقت واسه روحم واسه قلبم غیر مجازه... حالا که فریاد می دارد که بربندید محملها حالا که آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها بزن بریم بهشت... ... نه پای رفتن نه تاب موندن چی اومده بر سر من؟ صدای تن را که گوش جان نیست چه فایده فریاد زدن؟ ولی یه روزی میام دوباره میشم پناهت باورت... تو همین روزها تو همین دنیا شاید دنیای دیگرت بزن بریم بهشت... ... حالا که فصلی حالا که اوجی برای قصه نمونده... حالا که عشقی واسه ی خوندن برای گریه نمونده... حالا که یادت می سوزونه ولی تو قلبت گرمی نمونده... حالا که از عمر جهنم سی و هفت روزش هم نمونده بزن بریم بهشت
Video06:40

آهنگ تا بیاید از گروه دنگ شو

آهنگ تا بیاید از گروه دنگ شو
Video05:03

آهنگ آواز شب از گروه دنگ شو

تا کی نفست به خود پرستی گذرد یا در پی نیستیو هستی گذرد نی نوش که عمری که عجل در پی اوست آن به که به خواب یا به مستی گذرد پیش آر پیاله را که شب میگذرد پیش آر پیاله را که شب میگذرد تا شب میگذرد ♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫ این قافله ی عمر عجب میگذرد دریاب دمی که با طرب میگذرد ساقی غم فردای حریفان چه خوری پیش آر پیاله را که شب میگذرد پیش آر پیاله را که شب میگذرد پیش آر پیاله را که شب میگذرد تا شب میگذرد تا کی نفست به خود پرستی گذرد یا در پی نیستیو هستی گذرد نی نوش که عمری که عجل در پی اوست آن به که به خواب یا به مستی گذرد پیش آر پیاله را که شب میگذرد پیش آر پیاله را که شب میگذرد تا شب میگذرد
Video06:08

آهنگ ای درد از گروه دنگ شو

سر رای برگشتنت آینه می‌کارم گلدونای دلتنگو رو پلّه میزارم لحظه‌های بی‌ قصه رو طاقت ندارم چشم من به راه عشقه، رفتنت گناه عشقه اون روی سیاه عشقه ای ماه من، ماه من تو چاه عشقه یادمه اون شب که رفتی‌ چشمو بستم، شیشه عمر جوونیمو شکستم تا به تو پیغام دلجوئی فرستم اسمتو با شیشه کندم روی دستم درد اومد (ای درد ‌ای یاد یار)، داد اومد (ای درد ‌ای یاد یار) درد اومد داد اومد دلبر شیاد و مستم اما من دلبر نداشتم، غیر تو دلبر نداشتم حال اول درد عشقه ‌ای ماه من کاری با آخر نداشتم سر رای برگشتنت آینه می‌کارم گلدونای دلتنگو رو پلّه میزارم لحظه‌های بی‌ قصه رو طاقت ندارم چشم من به راه عشقه، رفتنت گناه عشقه اون روی سیاه عشقه ای ماه من، ماه من تو چاه عشقه یادمه اون شب که رفتی‌ چشمو بستم، شیشه عمر جوونیمو شکستم تا به تو پیغام دلجوئی فرستم اسمتو با شیشه کندم روی دستم درد اومد (ای درد ‌ای یاد یار)، داد اومد (ای درد ‌ای یاد یار) درد اومد داد اومد دلبر شیاد و مستم اما من دلبر نداشتم، غیر تو دلبر نداشتم حال اول درد عشقه ‌ای ماه من کاری با آخر نداشتم
Video08:52

آهنگ لالایی ارواح از گروه دنگ شو

♫♫ گر ز حال دل خبر داری بگو ور نشانی مختصر داری بگو مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیک‌تر داری بگو گر چهره بنماید صنم، پر شو از او چون آینه ور زلف بگشاید صنم، رو شانه شو، رو شانه شو رو سینه را چون سینه‌ها، هفت آب شو از کینه‌ها وآنگه شراب عشق را، پیمانه شو، پیمانه شو تا بهار دلنشین آمده سوی چمن ای بهار آرزو! بر سرم سایه فکن چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر تا که گلباران شود کلبه‌ی ویران من اندیشه‌ات جایی رود، وآنگه تو را آن جا کشد ز اندیشه بگذر چون قضا، پیشانه شو، پیشانه شو چون جان تو شد در هوا، ز افسانه‌ی شیرین ما فانی شو و چون عاشقان، افسانه شو، افسانه شو تا بهار دلنشین آمده سوی چمن ای بهار آرزو! بر سرم سایه فکن چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر تا که گلباران شود کلبه‌ی ویران من قفلی بُوَد میل و هوا، بنهاده بر دل‌های ما مفتاح شو، مفتاح را، دندانه شو، دندانه شو تو لیلة القبری برو، تا لیلة القدری شوی چون قدر مر ارواح را، کاشانه شو، کاشانه شو گر چهره بنماید صنم، پر شو از او چون آینه ور زلف بگشاید صنم، رو شانه شو، رو شانه شو تو لیلة القبری برو، تا لیلة القدری شوی چون قدر مر ارواح را، کاشانه شو، کاشانه شو تا بهار دلنشین آمده سوی چمن ای بهار آرزو! بر سرم سایه فکن چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر تا که گلباران شود کلبه‌ی ویران من ♫♫
Video03:17

آهنگ یه شهر دور از گروه دنگ شو

شنیده ام عزم سفر کرده ای هوای دلدار دگر کرده ای مهر مرا ز سر بدر کرده ای تورو به خدا اگه میشه تنها نرو اونجا که میری نمیدونم کجاست زمین شادیه یا جای غماست خاک غریبه هست و یا آشناست بگذر از این سفر تو بی من نرو ♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫ به راه دور نرو تو افسرده شی رنج سفر نبینی آزرده شی گُلی میترسم که تو پژمرده شی تورو به خدا اگه میشه تنها نرو بگذر از این سفر تو بی من نرو شنیده ام عزم سفر کرده ای هوای دلدار دگر کرده ای مهر مرا ز سر بدر کرده ای بگذر از این سفر تو بی من نرو شهری که میری نمیدونم کجاست زمین شادیه یا جای غماست خاک غریبه هست و یا آشناست تورو به خدا اگه میشه تنها نرو ♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫ به راه دور نرو تو افسرده شی رنج سفر نبینی آزرده شی گُلی میترسم که تو پژمرده شی تورو به خدا اگه میشه تنها نرو بگذر از این سفر تو بی ما نرو شنیده ام عزم سفر کرده ای هوای دلدار دگر کرده ای مهر مرا ز سر بدر کرده ای تورو به خدا اگه میشه تنها نرو
Video04:36

آهنگ عشق آمد از گروه دنگ شو

عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمده در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمده گل به چمن، چون دل من، دل به تو بسپارد ماه فلک روشنی از روی تو دارد جان بخشی ، دل خواهی تو هرچه کنی جفا مکن ، اگر کنی به ما نکن مرا پناهی از دردم آگاهی من بار غم جفای تو می کشم از برای تو دگر چه خواهی

گروه دنگ شو

delawa

۱۳۹۵-۱-۱۷

۱۳۹۶-۶-۴

۲۳

موسیقی

این کانال توضیحاتی ندارد.