+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video01:57

فیلم کامل کشیدن دندان عقل

فیلم کامل کشیدن دندان عقل کشیدن دندان عقل - دندان های عقل از هفت سالگی شروع به رشد در فک می کنند و رشد آنها بر خلاف دندان های دیگر از پیش از تولد یا بدو تولد نیست. در طول تاریخ بشر، رژیم غذایی متداول انسان به گونه ای بود که باعث ساییدگی شدید دندان ها می شد. https://drebrahimgol.com/what-is-a-wisdom-tooth [کشیدن دندان عقل](https://drebrahimgol.com/what-is-a-wisdom-tooth) کشیدن دندان عقل دکتر سمیه ابراهیم گل متخصص ایمپلنت
Video01:19

فیلم رضایتمندی بیمار ایمپلنت دندان و جراحی لثه

فیلم رضایتمندی بیمار ایمپلنت دندان و جراحی لثه بیمار با دندان آسیب دیده از بندرعباس به کلینیک دکتر ابراهیم گل مراجعه کردند. که در این کلینیک جراحی لثه ، ایمپلنت دندان و ترمیم دندان برای ایشان انجام شد. https://drebrahimgol.com/implant-patient1 [فیلم رضایتمندی بیمار ایمپلنت دندان](https://drebrahimgol.com/implant-patient1) ایمپلنت دندان جراحی لثه فیلم رضایتمندی بیمار دکتر سمیه ابراهیم گل متخصص ایمپلنت
Video02:36

فیلم توضیحات کامل دکتر سمیه ابراهیم گل درباره کشیدن دندان عقل قسمت دوم

فیلم توضیحات کامل دکتر سمیه ابراهیم گل درباره کشیدن دندان عقل قسمت دوم کشیدن دندان عقل فایل تصویری قسمت دوم - دندان های عقل از هفت سالگی شروع به رشد در فک می کنند و رشد آنها بر خلاف دندان های دیگر از پیش از تولد یا بدو تولد نیست. در طول تاریخ بشر رژیم غذایی متداول انسان به گونه ای بود که باعث ساییدگی شدید دندان ها می شد. https://drebrahimgol.com/what-is-a-wisdom-tooth [کشیدن دندان عقل](https://drebrahimgol.com/what-is-a-wisdom-tooth) کشیدن دندان عقل دکتر سمیه ابراهیم گل متخصص ایمپلنت
Video05:06

فیلم توضیحات کامل دکتر سمیه ابراهیم گل درباره کشیدن دندان عقل قسمت اول

فیلم توضیحات کامل دکتر سمیه ابراهیم گل درباره کشیدن دندان عقل قسمت اول کشیدن دندان عقل فایل تصویری - وجود دندان های عقل با اینهمه مشکلی که ممکن است ایجاد نماید، ممکن است به نظر غیر منطقی برسد به خصوص که برای جویدن نیاز خاصی به آنها نداریم. اما در بسیاری از موارد این دندانها جایگزین دندانهای از دست رفته دیگر میشوند. https://drebrahimgol.com/what-is-a-wisdom-tooth [کشیدن دندان عقل](https://drebrahimgol.com/what-is-a-wisdom-tooth) کشیدن دندان عقل دکتر سمیه ابراهیم گل متخصص ایمپلنت
Video00:48

کشیدن دندان عقل - فیلم رضایتمندی بیمار کشیدن دندان

کشیدن دندان عقل - فیلم رضایتمندی بیمار کشیدن دندان کشیدن دندان عقل - بیمار برای کشیدن دندان عقل به کلینیک زیبایی دکتر ابراهیم گل مراجعه کردند. با توجه به مشاوره در کلینیک دکتر ابراهیم گل تصمیم گرفتند کشیدن دندان عقل خود را در این واحد درمانی انجام دهند. فیلم رضایتمندی بیمار کشیدن دندان عقل را می توانید مشاهده نمایید. https://drebrahimgol.com/what-is-a-wisdom-tooth [کشیدن دندان عقل](https://drebrahimgol.com/what-is-a-wisdom-tooth) کشیدن دندان عقل فیلم رضایتمندی بیمار دکتر سمیه ابراهیم گل متخصص ایمپلنت
Video01:54

بلیچینگ دندان با لیزر

کلینیک زیبایی دکتر ابراهیم گل: بیمار 24 ساله که از زرد بودن دندان های خود ناراضی بودند به کلینیک زیبایی دکتر ابراهیم گل مراجعه کردند. با توجه به مشاوره در کلینیک دکتر ابراهیم گل تصمیم گرفتند بلیچینگ دندان با لیزر را انجام دهند. فیلم رضایتمندی بیمار بلیچینگ دندان با لیزر را می توانید مشاهده نمایید. https://drebrahimgol.com/bleaching-with-laser-2018-12-16
Video01:54

بیلیچینگ دندان با لیزر

بیمار 24 ساله که از زرد بودن دندان های خود ناراضی بودند به کلینیک زیبایی دکتر ابراهیم گل مراجعه کردند. با توجه به مشاوره در کلینیک دکتر ابراهیم گل تصمیم گرفتند بیلیچینگ دندان با لیزر را انجام دهند. فیلم رضایتمندی بیمار بیلیچینگ دندان با لیزر را می توانید مشاهده نمایید. https://drebrahimgol.com/

drebrahimgol

drebrahimgol

۱۳۹۷-۹-۲۴

۱۳۹۷-۹-۲۶

۷

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.