دیالوگ جالب کلاه قرمزی اگه ندیدید حتما ببینیدزردستون
انصراف