تکنوازی سه تار پورناظری در کنسرت همایون شجریانموسیقی
انصراف