به نظر شما چه نهادهایی در حادثه پلاسکو مسئول هستند و آیا تاکنون به مسئولیت خود عمل کرده‌اند؟نیوتون
انصراف