خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

سریال کشتی دوبله فارسی قسمت آخر
تحولات ناگهانی و عمده جهانی، ناشی از یک حادثه مرگبار در ژنو (سوئیس) در طول اجرای شتاب دهندگی ذره منفجر می شود که خدمه کشتی مدرسه استرلا دل نرته زندگی ماجراجویانه ای آغاز کنند.