+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video07:03

خلاصه بازی آث میلان 2 - اسپال 1

خلاصه بازی آث میلان 2 - اسپال 1 هفته نوزدهم سری آ ایتالیا
Video05:34

خلاصه بازی لاتزیو 1 - تورینو 1

خلاصه بازی لاتزیو 1 - تورینو 1 هفته نوزدهم سری آ ایتالیا
Video06:07

خلاصه بازی پارما 0 - آاس رم 2

خلاصه بازی پارما 0 - آاس رم 2 هفته نوزدهم سری آ ایتالیا
Video06:39

خلاصه بازی امپولی 0 - اینتر 1

خلاصه بازی امپولی 0 - اینتر 1 هفته نوزدهم سری آ ایتالیا
Video08:25

خلاصه بازی یوونتوس 2 - سمپدوریا 1

خلاصه بازی یوونتوس 2 - سمپدوریا 1 هفته نوزدهم سری آ ایتالیا رونالدو در این بازی 2 گل به ثمر رساند.
Video06:54

خلاصه بازی اینتر 1 - ناپولی 0

خلاصه بازی اینتر 1 - ناپولی 0 بازی هفته هجدهم سری آ ایتالیا
Video08:06

خلاصه بازی آاس رم 3 - ساسولو 1

خلاصه بازی آاس رم 3 - ساسولو 1 بازی هفته هجدهم سری آ ایتالیا
Video06:49

خلاصه بازی فروزینونه 0 - آث میلان 0

خلاصه بازی فروزینونه 0 - آث میلان 0 بازی هفته هجدهم سری آ ایتالیا
Video07:42

خلاصه بازی آتالانتا 2 - یوونتوس 2

خلاصه بازی آتالانتا 2 - یوونتوس 2 بازی هفته هجدهم سری آ ایتالیا
Video06:46

خلاصه بازی یوونتوس 1 - آاس رم 0

خلاصه بازی یوونتوس 1 - آاس رم 0 هفته هفدهم سری آ ایتالیا
Video05:31

خلاصه بازی کیه وو 1 - اینتر 1

خلاصه بازی کیه وو 1 - اینتر 1 هفته هفدهم سری آ ایتالیا
Video03:25

خلاصه بازی آث میلان 0 - فیورنتینا 1

خلاصه بازی آث میلان 0 - فیورنتینا 1 هفته هفدهم سری آ ایتالیا
Video06:44

خلاصه بازی لاتزیو 3 - کالیاری 1

خلاصه بازی لاتزیو 3 - کالیاری 1 هفته هفدهم سری آ ایتالیا
Video05:59

خلاصه‌ بازی تورینو 0 - یوونتوس 1

خلاصه‌بازی تورینو 0 - یوونتوس 1 بازی هفته شانزدهم سری آ باشگاه های ایتالیا
Video07:23

خلاصه‌بازی اینتر 1 - اودینیزه 0

خلاصه‌ بازی اینتر 1 - اودینیزه 0 بازی هفته شانزدهم سری آ باشگاه های ایتالیا
Video06:15

خلاصه بازی لاتزیو 2 - سمپدوریا 1

خلاصه بازی لاتزیو 2 - سمپدوریا 1 هفته پانزدهم سری آ ایتالیا
Video06:34

خلاصه بازی کالیاری 2 - آاس رم 2

خلاصه بازی کالیاری 2 - آاس رم 2 هفته پانزدهم سری آ ایتالیا
Video05:35

خلاصه بازی ناپولی 4 - فروزینونه 0

خلاصه بازی ناپولی 4 - فروزینونه 0 هفته پانزدهم سری آ ایتالیا
Video08:27

خلاصه بازی فیورنتینا 0 - یوونتوس 3

خلاصه بازی فیورنتینا 0 - یوونتوس 3 هفته چهاردهم سری آ ایتالیا یوونتوس در مسابقه ای پر گل توانست حریف خود را شکست دهد.
Video06:25

خلاصه‌بازی آاس رم 2 - اینتر 2

خلاصه‌بازی آاس رم 2 - اینتر 2 بازی هفته چهاردهم سری آ ایتالیا
Video05:09

خلاصه بازی آث میلان 2 - پارما 1

خلاصه بازی آث میلان 2 - پارما 1 بازی هفته چهاردهم سری آ ایتالیا
Video06:05

خلاصه بازی سویا 1 - وایادولید 0

خلاصه بازی سویا 1 - وایادولید 0 هفته سیزدهم لالیگا
Video06:24

خلاصه بازی اینتر 3 - فروزینونه 0

خلاصه بازی اینتر 3 - فروزینونه 0 هفته سیزدهم سری آ ایتالیا
Video05:30

خلاصه‌بازی یوونتوس 2 - اسپال 0 (گزارش‌اختصاصی)

خلاصه‌بازی یوونتوس 2 - اسپال 0 (گزارش‌اختصاصی) هفته سیزدهم سری آ ایتالیا
Video04:18

خلاصه بازی اودینزه 1 - آاس رم 0

خلاصه بازی اودینزه 1 - آاس رم 0 هفته سیزدهم سری آ ایتالیا
Video09:42

خلاصه بازی لاتزیو 1 - آث میلان 1 (گزارش آنتن)

خلاصه بازی لاتزیو 1 - آث میلان 1 (گزارش آنتن) سری آ ایتالیا
Video04:04

عملکرد آلسیو رومانیولی برای آ.ث.میلان فصل 19-2018

عملکرد آلسیو رومانیولی برای آ.ث.میلان فصل 19-2018 آ.ث.میلان فصل 19-2018 را بهتر از 5 سال اخیر خود شروع کرده است
Video01:00

13 گلزن متفاوت در 12 بازی تیم آاس رم در سری آ

13 گلزن متفاوت در 12 بازی تیم آاس رم در سری آ آس رم در این فصل قدرت فصل های پیش را ندارد ئو به رده های میانی جدول سقوط کرده
Video01:58

لوئیس فیگو ؛ اسطوره ای که با اینتر در سری آ به همه چیز رسید

لوئیس فیگو ؛ اسطوره ای که با اینتر در سری آ به همه چیز رسید
Video03:24

وضعیت مشابه بنونتو برای کیه‌وو در این فصل سری آ

وضعیت مشابه بنونتو برای کیه‌وو در این فصل سری آ

سری آ - ایتالیا

football

۱۳۹۳-۶-۲۳

۱۳۹۷-۸-۲۹

۴۸۱

ورزشی

این کانال توضیحاتی ندارد.