نسخه اندروید
+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

آاس رم ۲-۲ لاتزیوسری آ - ایتالیا
انصراف

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video07:51

فیورنتینا 3 - لاتزیو 4

خلاصه بازی فیورنتینا و لاتزیو -لیگ سری آ ایتالیا - 2018
Video04:03

تورینو 1 - آث میلان 1

خلاصه بازی تورینو و آث میلان - سری آ ایتالیا -2018
Video06:10

ناپولی 4 - اودینزه 2

خلاصه بازی ناپولی و اودینزه -لیگ سری آ ایتالیا-2018
Video03:58

کروتونه 1 - یوونتوس 1

خلاصه بازی کروتونه و یوونتوس-سری آ- 2018
Video05:46

اینتر 4 - کالیاری 0

خلاصه بازی اینتر و کالیاری
Video02:40

آث میلان 0 - ناپولی 0

خلاصه بازی آث میلان و ناپولی 2018
Video03:37

یوونتوس 3 - سامپدوریا 0

خلاصه بازی یوونتوس و سامپدوریا
Video04:22

لاتزیو 0 - آاس رم 0

خلاصه بازی لاتزیو و آاس رم 2018
Video03:51

آث میلان 1 - ساسولو 1

خلاصه بازی آث میلان و ساسولو 2018
Video03:51

تورینو 1 - اینتر 0

خلاصه بازی تورینو و اینتر 2018
Video05:41

ناپولی 2 - کیه وو 1

خلاصه بازی ناپولی و کیه وو 2018
Video03:51

اودینزه 1 - لاتزیو 2

خلاصه بازی اودینزه و لاتزیو
Video06:50

بنونتو 2 - یوونتوس 4

خلاصه بازی بنونتو و یوونتوس
Video05:34

آ اس رم 0 - فیورنتینا 2

خلاصه بازی آ اس رم و فیورنتینا 2018
Video04:35

آث میلان 0 - اینتر 0

خلاصه بازی آث میلان و اینتر 2018
Video05:17

یوونتوس 3 - آث میلان 1

خلاصه بازی یوونتوس و آث میلان 2018
Video06:39

سمپدوریا 0 - اینتر 5

خلاصه بازی سمپدوریا و اینتر (پوکر ایکاردی)
Video06:37

آث میلان 3 - کیه‌وو 2

خلاصه بازی آث میلان و کیه‌وو 2018
Video04:12

کروتونه 0 - آ اس رم 2

خلاصه بازی کروتونه و آ اس رم 2018
Video03:12

ناپولی 1 - جنوا 0

خلاصه بازی ناپولی و جنوا 2018
Video04:46

لاتزیو 1 - بولونیا 1

خلاصه بازی لاتزیو و بولونیا 2018
Video04:04

اسپال 0 - یوونتوس 0

خلاصه بازی اسپال و یوونتوس 2018
Video04:17

یوونتوس 2 - آتالانتا 0

خلاصه بازی یوونتوس و آتالانتا 2018
Video02:25

خلاصه بازی اینتر 0 - ناپولی 0

خلاصه بازی اینتر و ناپولی
Video04:54

آاس رم 3 - تورینو 0

خلاصه بازی آاس رم و تورینو 2018
Video02:54

لاتزیو 0 - یوونتوس 1

خلاصه بازی لاتزیو و یوونتوس 2018
Video07:45

خلاصه بازی رئال‌مادرید 3 ختافه 1

خلاصه بازی رئال‌مادرید و ختافه 2018
Video09:31

ناپولی 2 - آاس رم 4

خلاصه بازی ناپولی و آاس رم 2018
Video05:58

یوونتوس 1 - آتالانتا 0

خلاصه بازی یوونتوس و آتالانتا 2018
Video05:20

کالیاری 0 - ناپولی 5

خلاصه بازی کالیاری و ناپولی 2018

سری آ - ایتالیا

football

۱۳۹۳-۶-۲۳

۱۳۹۷-۱-۳۰

۳۹۷

ورزشی

این کانال توضیحاتی ندارد.