+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video09:32

دیرین دیرین 15

قسمتهایی از مجموعه ی دیرین دیرین ق 15 - https://Gap.im/tbsm66 - https://eitaa.com/tbsm66
Video12:37

دیرین دیرین 14

قسمتهایی از مجموعه ی دیرین دیرین ق 14 - https://Gap.im/tbsm66 - https://eitaa.com/tbsm66
Video32:15

چشم اندازهای دیدنی

تصاویر و چشم اندازهای بسیار زیبا و دیدنی از محیطهای طبیعی و انسانی - Gap.im/tbsm66 - eitaa.com/tbsm66
Video01:58

پرواز قو

لحظاتی کوتاه و زیبا و دیدنی از پرواز قو - https://Gap.im/tbsm66 - https://eitaa.com/tbsm66
Video01:32

خدا بخواهد زنده می مانیم

حوادثی دیدنی که نشان می دهد ، اگر خدا بخواهد زنده می مانیم - Gap.im/tbsm66 / eitaa.com/tbsm66
Video20:29

دکتر سلام 176

طنز سیاسی دکتر سلام 176 - Gap.im/tbsm66 - eitaa.com/tbsm66
Video24:51

دکتر سلام 175

طنز سیاسی دکتر سلام 175 - Gap.im/tbsm66 - eitaa.com/tbsm66
Video14:54

دیرین دیرین 11

قسمتهایی از مجموعه ی دیرین دیرین ق 11 - https://Gap.im/tbsm66 - https://eitaa.com/tbsm66
Video14:57

شیر Lion

نگاهی جالب و دیدنی به زندگی شیرها از نمایی بسیار نزدیک - https://Gap.im/tbsm66 - https://eitaa.com/tbsm66
Video03:39

شیری وسط ۲۰ تا کفتار

لحظاتی فوق العاده و دیدنی از گرفتار شدن شیری بین کفتارها - https://Gap.im/tbsm66 - https://eitaa.com/tbsm66
Video14:19

دیرین دیرین 10

قسمتهایی از مجموعه ی دیرین دیرین ق 10 - https://Gap.im/tbsm66 - https://eitaa.com/tbsm66
Video03:52

شکار 4

لحظاتی از حمله یوز پلنگ برای شکار - https://Gap.im/khelqat - https://eitaa.com/khelqat
Video04:23

شکار 3

لحظاتی از حمله ناموفق شیر به گاو وحشی - - https://Gap.im/khelqat - https://eitaa.com/khelqat
Video07:46

روش سگهای وحشی در شکار

روش سگهای وحشی در شکار - Gap.im/tbsm66 / eitaa.com/tbsm66
Video15:13

دکتر سلام 174

مجموعه طنز دکتر سلام 174 - https://Gap.im/tbsm66 - https://eitaa.com/tbsm66
Video02:37

For the Birds

انیمیشن For the Birds - انیمیشن پیکسار - https://eitaa.com/tbsm66 - https://Gap.im/tbsm66
Video25:38

دکتر سلام 169

مجموعه طنز دکتر سلام 169 - https://Gap.im/tbsm66 - https://eitaa.com/tbsm66
Video20:55

دکتر سلام 167

طنز سیاسی دکتر سلام - 164 - https://Gap.im/tbsm66 - https://eitaa.com/tbsm66
Video13:44

خط خطی 60

طنز سیاسی خط خطی _ ق 60
Video12:06

دیرین دیرین 9

قسمتهایی از مجموعه ی دیرین دیرین ق 9 / https://t.me/tbsmalavy
Video14:04

دیرین دیرین 8

قسمتهایی از مجموعه ی دیرین دیرین ق 8 / https://t.me/tbsmalavy
Video00:25

مسابقه دو بچه ها

مسابقه دو بچه ها
Video16:27

دیرین دیرین 7

قسمتهایی از مجموعه ی دیرین دیرین ق 7
Video00:26

آهنگ سگی

آهنگ سگی - طنز خوابگاهی
Video00:07

کاراته

ضربه کاری در کاراته !
Video02:41

نون کباب

نون بیار کباب ببر ورژن جدید
Video20:00

دیرین دیرین 6

قسمتهایی از مجموعه ی دیرین دیرین ق 6
Video17:43

دیرین دیرین 5

قسمتهایی از مجموعه ی دیرین دیرین ق 5
Video11:31

دیرین دیرین 4

قسمتهایی از مجموعه ی دیرین دیرین ق 4
Video17:14

دیرین دیرین 3

قسمت هایی از دیرین دیرین - ق 3

تبسم

haqpu

۱۳۹۶-۵-۲۹

۱۳۹۷-۸-۳۰

۳۴

طنز

﷽ ☼ نکاتِ شاد ارزشی ، آموزنده ،قابل تامل و تفکر ، شگفتی های خلقت ، عجیب ............>> لبخند و تبسم و تفریح شیعه ،شرعی و عقلانی است..