+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video01:42:50

مغزهای کوچک زنگ زده - ۱۳۹۶

سینمایی - مغزهای کوچک زنگ زده - ۱۳۹۶ به کارگردانی هومن سیدی - شاهین ، شکور و شهروز سه برادر هستند که در یک حلبی‌آباد زندگی می‌کنند. شکور که برادر بزرگتر است سردسته‌ی باند مواد مخدر می‌باشد. این باند علاوه بر تولید مواد مخدر با دادن مکان زندگی برای کودکان بی‌سرپرست آنها را برای عضویت در این باند آماده می‌کند. پلیس‌ها به مخفیگاه این گروه حمله کرده و شکور را دستگیر می‌کنند و این موقعیت مناسبی برای شاهین می‌باشد که سرپرست جدید این باند مواد مخدر باشد. اما… - Gap.im/nama66
Video40:27

وایکینگ ها 2 -4 - Vikings

سریال - وایکینگ ها - Vikings 2015 - فصل 4 - ق 2 - داستان سریال درباره فردی است به نام رگنار لاثبروک که با پادشاه آن دوران وایکینگ ها به مخالفت برمیخیزد و دوست دارد این بار به جای نبرد با شرقی های منطقه خود، حمله به سمت غرب را در دستور کار خود قرار بدهد. رگنار با مخالفت با پادشاه خود، کار را جلو میبرد تا راه را برای نبرد با غربی ها هموار کند و حتی خود را در مقام پادشاهی ببیند.. - Gap.im/nama66
Video01:02:00

پلنگ صورتی 9

انیمیشن پلنگ صورتی - pink panther - قسمت نهم - Gap.im/nama66
Video42:48

وایکینگ ها 1 -4 - Vikings

سریال - وایکینگ ها - Vikings 2013 - فصل 4 - ق 1 - داستان سریال درباره فردی است به نام رگنار لاثبروک که با پادشاه آن دوران وایکینگ ها به مخالفت برمیخیزد و دوست دارد این بار به جای نبرد با شرقی های منطقه خود، حمله به سمت غرب را در دستور کار خود قرار بدهد. رگنار با مخالفت با پادشاه خود، کار را جلو میبرد تا راه را برای نبرد با غربی ها هموار کند و حتی خود را در مقام پادشاهی ببیند.. - Gap.im/nama66
Video52:20

پلنگ صورتی 8

انیمیشن پلنگ صورتی - pink panther - قسمت هشتم - Gap.im/nama66
Video38:50

خانهٔ کوچک 50

سریال - خانهٔ کوچک در چمنزار - ۱۹۷6 Little House on the Prairie - ق 50 ، ( گرگها ) - این سریال داستان خانواده ای کشاورز را در قرن نوزدهم نشان می دهد که در روستایی به نام والنات گرو اقامت کردند. در این سریال داستان زندگی لورا اینگلز فرزند دوم این خانواده، قهرمان اصلی این فیلم، از کودکی تا دوران تدریس در مدرسه و ازدواجش در والنات گرو نشان داده می شود. - Gap.im/nama66
Video39:54

وایکینگ ها 10 -۳ - Vikings

سریال - وایکینگ ها - Vikings 2013 - فصل 3 - ق 10 - داستان سریال درباره فردی است به نام رگنار لاثبروک که با پادشاه آن دوران وایکینگ ها به مخالفت برمیخیزد و دوست دارد این بار به جای نبرد با شرقی های منطقه خود، حمله به سمت غرب را در دستور کار خود قرار بدهد. رگنار با مخالفت با پادشاه خود، کار را جلو میبرد تا راه را برای نبرد با غربی ها هموار کند و حتی خود را در مقام پادشاهی ببیند.. - Gap.im/nama66
Video57:32

پلنگ صورتی 7

انیمیشن پلنگ صورتی - pink panther - قسمت هفتم - Gap.im/nama66
Video42:49

وایکینگ ها 9 -3 - Vikings

سریال - وایکینگ ها - Vikings 2013 - فصل 3 - ق 9 - داستان سریال درباره فردی است به نام رگنار لاثبروک که با پادشاه آن دوران وایکینگ ها به مخالفت برمیخیزد و دوست دارد این بار به جای نبرد با شرقی های منطقه خود، حمله به سمت غرب را در دستور کار خود قرار بدهد. رگنار با مخالفت با پادشاه خود، کار را جلو میبرد تا راه را برای نبرد با غربی ها هموار کند و حتی خود را در مقام پادشاهی ببیند.. - Gap.im/nama66
Video40:46

وایکینگ ها 8-3 - Vikings

سریال - وایکینگ ها - Vikings 2013 - فصل 3 - ق 8 - داستان سریال درباره فردی است به نام رگنار لاثبروک که با پادشاه آن دوران وایکینگ ها به مخالفت برمیخیزد و دوست دارد این بار به جای نبرد با شرقی های منطقه خود، حمله به سمت غرب را در دستور کار خود قرار بدهد. رگنار با مخالفت با پادشاه خود، کار را جلو میبرد تا راه را برای نبرد با غربی ها هموار کند و حتی خود را در مقام پادشاهی ببیند.. - Gap.im/nama66
Video39:19

وایکینگ ها 7-3 - Vikings

سریال - وایکینگ ها - Vikings 2013 - فصل 3 - ق 7 - داستان سریال درباره فردی است به نام رگنار لاثبروک که با پادشاه آن دوران وایکینگ ها به مخالفت برمیخیزد و دوست دارد این بار به جای نبرد با شرقی های منطقه خود، حمله به سمت غرب را در دستور کار خود قرار بدهد. رگنار با مخالفت با پادشاه خود، کار را جلو میبرد تا راه را برای نبرد با غربی ها هموار کند و حتی خود را در مقام پادشاهی ببیند.. - Gap.im/nama66
Video01:05:23

سه کله پوک ماجراجو 3 - We Bare Bears 2014

انیمیشن - سه کله پوک ماجراجو - We Bare Bears 2014 - ق 3 - سه خرس که با یکدیگر برادر هستند، به دنبال جایگاه خود در تمدن شهری می باشند. آن ها به دنبال غذا هستند، تلاش می کنند تا با انسان ها دوست شوند یا اینکه می خواهند اشخاص مشهوری در اینترنت باشند. .. - Gap.im/nama66
Video01:05:38

سه کله پوک ماجراجو 2 - We Bare Bears 2014

انیمیشن - سه کله پوک ماجراجو - We Bare Bears 2014 - ق 2 - سه خرس که با یکدیگر برادر هستند، به دنبال جایگاه خود در تمدن شهری می باشند. آن ها به دنبال غذا هستند، تلاش می کنند تا با انسان ها دوست شوند یا اینکه می خواهند اشخاص مشهوری در اینترنت باشند. .. - Gap.im/nama66
Video56:02

پلنگ صورتی 6

انیمیشن پلنگ صورتی - pink panther - قسمت ششم - Gap.im/nama66
Video40:50

وایکینگ ها 6-3 - Vikings

سریال - وایکینگ ها - Vikings 2013 - فصل 3 - ق 6 - داستان سریال درباره فردی است به نام رگنار لاثبروک که با پادشاه آن دوران وایکینگ ها به مخالفت برمیخیزد و دوست دارد این بار به جای نبرد با شرقی های منطقه خود، حمله به سمت غرب را در دستور کار خود قرار بدهد. رگنار با مخالفت با پادشاه خود، کار را جلو میبرد تا راه را برای نبرد با غربی ها هموار کند و حتی خود را در مقام پادشاهی ببیند.. - Gap.im/nama66
Video01:14:02

قصاب باشی - A Stitch in Time 1963

کمدی - نورمن ویزدوم - قصاب باشی - A Stitch in Time 1963 - نورمن پیتکین شاگرد قصابی به‌ نام گریمزدیل است. وقتی گریمزدیل ساعت طلایش را می‌بلعد، نورمن بیمارستان را به آشوب می‌کشد و مدیر بیمارستان، او را بیرون می‌کند. نورمن به هر دری می‌زند تا وارد بیمارستان شود و …… - Gap.im/nama66
Video01:31:40

پینوکیو 14 - The Adventures of Pinocchio 1976

انیمیشن - پینوکیو - The Adventures of Pinocchio 1976 - ق 14 ( پایانی ) - پینوکیو ماجراهای یک عروسک چوبی خیمه شب بازی است که توسط پدر ژپتو ساخته میشود و زندگی در دنیای انسان ها و حیوانات را تجربه می کند و …- Gap.im/nama66
Video56:02

پلنگ صورتی 5

انیمیشن پلنگ صورتی - pink panther - قسمت پنجم - Gap.im/nama66
Video41:49

وایکینگ ها 5-3 - Vikings

سریال - وایکینگ ها - Vikings 2013 - فصل 3 - ق 5 - داستان سریال درباره فردی است به نام رگنار لاثبروک که با پادشاه آن دوران وایکینگ ها به مخالفت برمیخیزد و دوست دارد این بار به جای نبرد با شرقی های منطقه خود، حمله به سمت غرب را در دستور کار خود قرار بدهد. رگنار با مخالفت با پادشاه خود، کار را جلو میبرد تا راه را برای نبرد با غربی ها هموار کند و حتی خود را در مقام پادشاهی ببیند.. - Gap.im/nama66
Video36:07

وایکینگ ها 4-3 - Vikings

سریال - وایکینگ ها - Vikings 2013 - فصل 3 - ق 4 - داستان سریال درباره فردی است به نام رگنار لاثبروک که با پادشاه آن دوران وایکینگ ها به مخالفت برمیخیزد و دوست دارد این بار به جای نبرد با شرقی های منطقه خود، حمله به سمت غرب را در دستور کار خود قرار بدهد. رگنار با مخالفت با پادشاه خود، کار را جلو میبرد تا راه را برای نبرد با غربی ها هموار کند و حتی خود را در مقام پادشاهی ببیند.. - Gap.im/nama66
Video01:10:24

جاده صاف کن - The Square Peg 1958

کمدی - نورمن ویزدوم - جاده صاف کن - The Square Peg 1958 - یک کارگر تعمیر جاده به نام نورمن به همراه مافوقش «آقای دل» مشغول کار هستند. نورمن نامه‌ای دریافت می‌کند که باید به ارتش ملحق شود. آنها به فرانسه فرستاده می‌شوند تا جاده‌ی جلوی ارتش نیروهای متفق را تعمیر کنند. رئیس نیروهای متفق شخصی است بسیار شبیه نورمن است و او از این موقعیت استفاده می‌کند و …… - Gap.im/nama66
Video56:11

پلنگ صورتی 4

انیمیشن پلنگ صورتی - pink panther - قسمت چهارم - Gap.im/nama66
Video01:08:54

پینوکیو 13 - The Adventures of Pinocchio 1976

انیمیشن - پینوکیو - The Adventures of Pinocchio 1976 - ق 13 - پینوکیو ماجراهای یک عروسک چوبی خیمه شب بازی است که توسط پدر ژپتو ساخته میشود و زندگی در دنیای انسان ها و حیوانات را تجربه می کند و …- Gap.im/nama66
Video39:41

وایکینگ ها 3-3 - Vikings

سریال - وایکینگ ها - Vikings 2013 - فصل 3 - ق 3 - داستان سریال درباره فردی است به نام رگنار لاثبروک که با پادشاه آن دوران وایکینگ ها به مخالفت برمیخیزد و دوست دارد این بار به جای نبرد با شرقی های منطقه خود، حمله به سمت غرب را در دستور کار خود قرار بدهد. رگنار با مخالفت با پادشاه خود، کار را جلو میبرد تا راه را برای نبرد با غربی ها هموار کند و حتی خود را در مقام پادشاهی ببیند.. - Gap.im/nama66
Video01:08:46

پینوکیو 12 - The Adventures of Pinocchio 1976

انیمیشن - پینوکیو - The Adventures of Pinocchio 1976 - ق 12 - پینوکیو ماجراهای یک عروسک چوبی خیمه شب بازی است که توسط پدر ژپتو ساخته میشود و زندگی در دنیای انسان ها و حیوانات را تجربه می کند و …- Gap.im/nama66
Video54:46

سه کله پوک ماجراجو 1 - We Bare Bears 2014

انیمیشن - سه کله پوک ماجراجو - We Bare Bears 2014 - ق 1 - سه خرس که با یکدیگر برادر هستند، به دنبال جایگاه خود در تمدن شهری می باشند. آن ها به دنبال غذا هستند، تلاش می کنند تا با انسان ها دوست شوند یا اینکه می خواهند اشخاص مشهوری در اینترنت باشند. .. - Gap.im/nama66
Video01:42:24

آخرین موهیکان - The Last of the Mohicans 1992

سینمایی - آخرین موهیکان - The Last of the Mohicans 1992 - سه مامور باید از دختر یک سرهنگ بریتانیایی در میان جنگ فرانسه و سرخ پوست ها محافظت کنند... - Gap.im/nama66
Video55:25

پلنگ صورتی 3

انیمیشن پلنگ صورتی - pink panther - قسمت سوم - Gap.im/nama66
Video01:08:26

پینوکیو 11 - The Adventures of Pinocchio 1976

انیمیشن - پینوکیو - The Adventures of Pinocchio 1976 - ق 11 - پینوکیو ماجراهای یک عروسک چوبی خیمه شب بازی است که توسط پدر ژپتو ساخته میشود و زندگی در دنیای انسان ها و حیوانات را تجربه می کند و …- Gap.im/nama66
Video37:37

وایکینگ ها 2-3 - Vikings

سریال - وایکینگ ها - Vikings 2013 - فصل 3 - ق 2 - داستان سریال درباره فردی است به نام رگنار لاثبروک که با پادشاه آن دوران وایکینگ ها به مخالفت برمیخیزد و دوست دارد این بار به جای نبرد با شرقی های منطقه خود، حمله به سمت غرب را در دستور کار خود قرار بدهد. رگنار با مخالفت با پادشاه خود، کار را جلو میبرد تا راه را برای نبرد با غربی ها هموار کند و حتی خود را در مقام پادشاهی ببیند.. - Gap.im/nama66

نما

haqpu

۱۳۹۶-۷-۲۲

۱۳۹۷-۸-۳۰

۵۲۲

فیلم

فیلمها و سریال های ارزشمند