خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

آگهی تبلیغاتی ساعت هوشمند Pebble Time
این ساعت قابلت جواب دادن به مکالمه و پخش کردن موزیک ،محاسبه ورزشی و.....را دارد
همچنین هزاران مدل مختلف ساعت را پشتیبانی میکند

کانال های این کاربر