خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

تعمیر اساسی خانه مددجوی البرزی با همکاری مشترک کمیته امداد و خیرین

تعمیر و بازسازی 700 واحد مسکونی مددجویی طی 9 ماه