نسخه اندروید
+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

محیط زیستsamirast
انصراف

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video04:59

جیمبو - جیمبوی گرفتار

این قسمت : جیمبوی گرفتار - قسمت 8
Video04:35

جیمبو - جت سرگردان

این قسمت : جت سرگردان - قسمت 6
Video04:36

جیمبو - جیمبو در جنگل

این قسمت : جیمبو در جنگل - قسمت 7
Video05:04

جیمبو - روز تولد

این قسمت : روز تولد - قسمت 9
Video04:37

جیمبو - به دنبال گنج

این قسمت : به دنبال گنج - قسمت 5
Video04:44

جیمبو - ابر عجیب

این قسمت : ابر عجیب - قسمت 1
Video04:28

جیمبو - شکار مورچه خوار

این قسمت : شکار مورچه خوار - قسمت 10
Video04:52

جیمبو - شیطان کوچک سرخ

این قسمت : شیطان کوچک سرخ - قسمت 11
Video04:44

جیمبو - کنترل کننده ی تازه کار

این قسمت : کنترل کننده ی تازه کار - قسمت 12
Video05:00

جیمبو - گرفتاری در دریا

این قسمت : گرفتاری در دریا - قسمت 13
Video04:36

جیمبو - لطفا ساکت

این قسمت : لطفا ساکت - قسمت 14
Video04:43

جیمبو - مسابقه ی بزرگ هوایی

این قسمت : مسابقه ی بزرگ هوایی - قسمت 15
Video04:48

جیمبو - جیمبو و نهنگ

این قسمت : جیمبو و نهنگ - قسمت 16
Video04:44

جیمبو - جیمبو و بابا نوئل

این قسمت : جیمبو و بابا نوئل
Video04:33

جیمبو - هواپیمای جدید

این قسمت : هواپیمای جدید - قسمت 18
Video04:38

جیمبو - ورزش زمستانی

این قسمت : ورزش زمستانی - قسمت 19
Video04:24

جیمبو - باز دیدکنندگان سلطنتی

این قسمت : از دیدکنندگان سلطنتی - قسمت 2
Video04:43

جیمبو - برج کنترل به فضا میرود

این قسمت : برج کنترل به فضا میرود - قسمت 3
Video05:03

جیمبو - بشقاب پرنده

این قسمت : بشقاب پرنده - قسمت 4

کارتون جیمبو

koodak

۱۳۹۳-۱۰-۱۶

۱۳۹۳-۱۰-۱۶

۱۹

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.