+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video02:26

آهنگ جدید آیت احمد نژاد شیرینه شیرینه

آلبوم جدید ایت احمدنژاد اجرا شده در مراسم تیر ۱۳۹۸
Video02:26

آهنگ جدید آیت احمد نژاد په پوکه ی شاهو

آلبوم جدید ایت احمدنژاد اجرا شده در مراسم تیر ۱۳۹۸
Video03:12

آهنگ جدید آیت احمدنژاد نا نا لیله

آلبوم جدید ایت احمدنژاد اجرا شده در مراسم تیر ۱۳۹۸
Video03:29

آهنگ جدید آیت احمدنژاد مینا

آلبوم جدید ایت احمدنژاد اجرا شده در مراسم تیر ۱۳۹۸
Video04:20

آهنگ جدید آیت احمد نژاد من دیوانه کی

آلبوم جدید ایت احمدنژاد اجرا شده در مراسم تیر ۱۳۹۸
Video03:44

آهنگ جدید آیت احمد نژاد گول بو ده روی

آلبوم جدید ایت احمدنژاد اجرا شده در مراسم تیر ۱۳۹۸
Video04:31

آهنگ به یادماندنی آیت احمدنژاد به نام هاتو

آهنگ نوستالژی آیت احمدنژاد به نام هاتو
Video05:52

آهنگ جدید آیت احمد نژاد بالا به رزه که م

دانلود آلبوم جدید آیت احمدنژاد اجرا شده در مراسم خرداد 1398
Video03:30

آهنگ جدید آیت احمد نژاد داکه باران

دانلود آلبوم جدید آیت احمدنژاد اجرا شده در مراسم خرداد 1398
Video02:55

آهنگ جدید آیت احمد نژاد ئامان فه ریده گیان

دانلود آلبوم جدید آیت احمدنژاد اجرا شده در مراسم خرداد 1398
Video03:25

آهنگ جدید آیت احمد نژاد هه رمه وی وی هه رمه

دانلود آلبوم جدید آیت احمدنژاد اجرا شده در مراسم خرداد 1398
Video02:57

دانلود آهنگ جدید آیت احمد نژاد عه ینه ن عه ینه ن هانیکو

آلبوم جدید آیت احمد نژاد در اردیبهشت 98 اجرای زنده مراسم عروسی
Video02:56

دانلود آهنگ جدید آیت احمد نژاد ئامین خانم تو گوله که می

آلبوم جدید آیت احمد نژاد در اردیبهشت 98 اجرای زنده مراسم عروسی
Video03:17

دانلود آهنگ جدید آیت احمد نژاد ئای به لارو به لار دانلود

آلبوم جدید آیت احمد نژاد در اردیبهشت 98 اجرای زنده مراسم عروسی
Video05:07

دانلود آهنگ جدید آیت احمد نژاد بالا به رز که وا له به ر

آلبوم جدید آیت احمد نژاد در اردیبهشت 98 اجرای زنده مراسم عروسی
Video04:02

دانلود آهنگ جدید آیت احمد نژاد بو ده روی تارا خانم

آلبوم جدید آیت احمد نژاد در اردیبهشت 98 اجرای زنده مراسم عروسی
Video04:50

دانلود آهنگ جدید آیت احمد نژاد داده لولاو گیان

آلبوم جدید آیت احمد نژاد در اردیبهشت 98 اجرای زنده مراسم عروسی
Video03:09

دانلود آهنگ جدید آیت احمد نژاد گولی گولزارم گولئ

آلبوم جدید آیت احمد نژاد در اردیبهشت 98 اجرای زنده مراسم عروسی
Video02:55

دانلود آهنگ جدید آیت احمد نژاد هو هو گولاله خان

آلبوم جدید آیت احمد نژاد در اردیبهشت 98 اجرای زنده مراسم عروسی
Video03:10

دانلود آهنگ جدید آیت احمد نژاد نیزام هه ی نیزام

آلبوم جدید آیت احمد نژاد در اردیبهشت 98 اجرای زنده مراسم عروسی
Video03:43

دانلود آهنگ جدید آیت احمد نژاد ئوخه ی گولزار عیراقی

آلبوم جدید آیت احمد نژاد در اردیبهشت 98 اجرای زنده مراسم عروسی
Video02:47

دانلود آهنگ جدید آیت احمد نژاد ره زیه

آلبوم جدید آیت احمد نژاد در اردیبهشت 98 اجرای زنده مراسم عروسی
Video05:09

دانلود آهنگ جدید آیت احمد نژاد وه ره ده س له ملت که م

آلبوم جدید آیت احمد نژاد در اردیبهشت 98 اجرای زنده مراسم عروسی
Video03:37

دانلود آهنگ جدید آیت احمد نژاد نازاری گوئ به گواری

آلبوم جدید آیت احمد نژاد در اردیبهشت 98 اجرای زنده مراسم عروسی
Video02:18

دانلود آهنگ جدید آیت احمد نژاد به نام شاخاو

آهنگ جدید و زیبا از آیت احمد نژاد
Video03:24

دانلود آهنگ آیت احمد نژاد به نام ئه لین ئایه ت پیر بووه

آلبوم بسیار شاد و جدید آیت احمد نژاد اجرا شده در فروردین 98
Video02:14

دانلود آهنگ آیت احمد نژاد به نام خانمی شازاده ی کوردان

آلبوم بسیار شاد و جدید آیت احمد نژاد اجرا شده در فروردین 98
Video03:38

دانلود آهنگ آیت احمد نژاد به نام له کولانی به رمالتان

آلبوم بسیار شاد و جدید آیت احمد نژاد اجرا شده در فروردین 98
Video05:24

دانلود آهنگ آیت احمد نژاد به نام له کوئ وه برا له کوئ وه

آلبوم بسیار شاد و جدید آیت احمد نژاد اجرا شده در فروردین 98
Video06:35

دانلود آهنگ آیت احمد نژاد به نام نه چو نه چو سه وزه

آلبوم بسیار شاد و جدید آیت احمد نژاد اجرا شده در فروردین 98

آیت احمد نژاد

kurd.music

۱۳۹۶-۸-۱۱

۱۳۹۷-۹-۲

۱۱۸

موسیقی

آهنگ کردی