خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر



انیمیشن MORE به داستان یک مخترع می پردازد که او از طریق زندگی بی روح در یک جامعه بی رحم و بی شرمانه مبارزه می کند، و همین امر سرد و بی رنگ در مسیر با او همراه است. مخترع متوجه می شود که ماهیت واقعی الهام او نمی تواند تولید شود ...

چه چیزی یاد می گیریم؟
موفقیت و شناخت همه چیز در زندگی نیست، داشتن شجاعت برای قرار دادن تمام وقت و تلاش خود در آنچه که شما علاقه مند هستید، بیشتر اهمیت دارد. سعی نکنید شخص دیگری فقط به خاطر فشار اجتماعی یا ترس باشید. پول می آید و می رود، اما زمان فقط می رود.


http://www.masirezehni.com/%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-more-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1/