+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video01:00

گزارش اختصاصي رسانه "نمايش نت" از گروه نمايشي "دو استكان چاي داغ"

گزارش اختصاصي رسانه "نمايش نت" از گروه نمايشي "دو استكان چاي داغ" به كارگرداني "مهدي رحيمي" براي مشاهده گزارش كامل به سايت و اپليكيشن نمايش نت مراجعه فرمائيد. بر روي لينك كليك كنيد http://namayeshnet.com/posts/view/1258
Video00:59

گزارش اختصاصي رسانه "نمايش نت" از گروه نمايشي " شيرواني داغ"

گزارش اختصاصي رسانه "نمايش نت" از گروه نمايشي "شيرواني داغ" به كارگرداني "ايوب آقاخاني" براي مشاهده گزارش كامل به سايت و اپليكيشن نمايش نت مراجعه فرمائيد. بر روي لينك كليك كنيد http://namayeshnet.com/posts/view/1259
Video00:59

گزارش اختصاصي رسانه "نمايش نت" از گروه نمايشي " هدرون"

گزارش اختصاصي رسانه "نمايش نت" از گروه نمايشي "هدرون" به كارگرداني "هادي طالبي" براي مشاهده گزارش کامل به سایت و اپليكيشن نمايش نت مراجعه فرمائيد. بر روي لينك كليك كنيد http://namayeshnet.com/posts/view/1263
Video01:00

گزارش اختصاصي نمايش نت از گروه نمايشي حريق

گزارش اختصاصي رسانه "نمايش نت" از گروه نمايشي "حریق" به كارگرداني افروز فروزند گزارش کامل را در سایت مشاهده کنید: بر روي لينك كليك كنيد http://namayeshnet.com/posts/view/1264
Video01:00

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه نمایش "مده آ سن مدار"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه نمایش "مده آ سن مدار" به کارگردانی" بورژین عبدالرزاقی" و تهیه کنندگی "امین زندگانی" گزارش کامل رادرسایت و اپلیکیشن نمایش نت مشاهده کنید بر روی لینک کلیک کنید http://namayeshnet.com/posts/view/1281
Video01:00

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایش "دارم اینجا تجزیه میشم"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایش "دارم اینجا تجزیه میشم"به کارگردانی "احسان گرایلی" گزارش کامل در سایت و اپلیکیشن نمایش نت مشاهده بفرمایید بر روی لینک کلیک کنید http://namayeshnet.com/posts/view/1279
Video01:00

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایشی "همین حوالی"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایشی "همین حوالی" به نویسندگی "کهبد تاراج" و کارگردانی" رضا بهرامی" گزارش کامل در سایت و اپلیکیشن نمایش نت مشاهده بفرمایید بر روی لینک کلیک کنید: http://namayeshnet.com/posts/view/1280
Video00:59

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه نمایش "دربی"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه نمایش "دربی" به نویسندگی و کارگردانی "بهرام برخورداری" گزارش کامل را در سایت و اپلیکیشن نمایش نت مشاهده کنید بر روی لینک کلیک کنید: http://namayeshnet.com/posts/view/1273
Video01:00

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایش "روزمرگی"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایش "روزمرگی" به کارگردانی لیلی عاج گزارش کامل مصاحبه را در سایت و اپلیکیشن نمایش نت مشاهده کنید بر روی لینک کلیک کنید: http://namayeshnet.com/posts/view/1272
Video00:57

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایشی "بیست و پنج درصد"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایشی "بیست و پنج درصد" به کارگردانی "غزال حسینی" مشاهده کامل گزارش در سایت و اپلیکیشن نمایش نت بر روی لینک کلیک کنید: http://namayeshnet.com/posts/view/1370
Video01:04

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه نمایشی "سی دی نود و پنج"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه نمایشی "سی دی نود و پنج" به کارگردانی " احسان حاجی پور" مشاهده گزارش کامل در سایت و اپلیکیشن نمایش نت بر روی لینک کلیک کنید: http://namayeshnet.com/posts/view/1470
Video01:00

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه "نمایشی خرده نان"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه "نمایشی خرده نان" به کارگردانی "کوروش سلیمانی" برای مشاهده گزارش کامل به سایت نمایش نت مراجعه فرمایید بر روی لینک کلیک کنید: http;//namayeshnet.com/posts/view/1320
Video00:59

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه نمایشی "پادشاه می میرد"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه نمایشی "پادشاه می میرد" به کارگردانی "محمد فاتحی" برای مشاهده گزارش کامل به سایت نمایش نت مراجعه فرمایید. بر روی لینک کلیک کنید: http://namayeshnet.com/posts/view/1317
Video00:58

گزارش نمایش ازونور کارائیب کشوندیش اینجا چیکار

گزارش اختصاصی نمایش نت از گروه نمایشی ازونور کارائیب کشوندیش اینجا چیکاربه کارگردانی سمیا مهدوی گزارش کامل را در سایت و اپلیکیشن مشاهده بفرمایید: http://namayeshnet.com/posts/view/1363
Video01:00

گزارش نمایش هار

گزارش نمایش هار به کارگردانی حسین پوریانی فر گزارش کامل را در سایت و اپلیکشین مشاهده بفرمایید: http://namayeshnet.com/posts/view/1321
Video01:00

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایشی "بی سرپرست"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایشی "بی سرپرست" به کارگردانی امیر عبادی گزارش کامل را در سایت و اپلیکیشین مشاهده بفرمایید. http://namayeshnet.com/posts/view/1366
Video00:58

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایشی "مردی به نام دایک"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایشی "مردی به نام دایک" به کارگردانی "مهدی میامی" گزارش کامل را در سایت و اپلیکیشن نمایش نت مشاهده فرمایید: http://namayeshnet.com/posts/view/1316
Video01:00

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایش "بینوایان"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایش "بینوایان" به کارگردانی "حسین پارسایی" برای مشاهده گزارش کامل به سایت و اپلیکیشن نمایش نت مراجعه فرمایید بر روی لینک کلیک کنید: http://namayeshnet.com/posts/view/1364
Video00:59

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایشی "گذر لوطی هاشم"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایشی "گذر لوطی هاشم" به کارگردانی "حسین تبریزی" گزارش کامل در سایت و اپلیکیشن نمایش نت بر روی لینک کلیک کنید: http://namayeshnet.com/posts/view/1469
Video01:00

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه " نمایش خنکای ختم خاطره"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه " نمایش خنکای ختم خاطره" به کارگردانی "حمیدرضا آذرنگ" مشاھده گزارش کامل در سایت و اَپلیکیشن نمایش نت بر روی لینک کلیک کنید: http://namayeshnet.com/posts/view/1373
Video01:00

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت "با گروه نمایشی"مردی به نام اوهه"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت "با گروه نمایشی"مردی به نام اوهه" به کارگردانی "بهرام سروری نژاد" مشاھده گزارش کامل در سایت و اَپلیکیشن نمایش نت بر روی لینک کلیک کنید: http://namayeshnet.com/posts/view/1378
Video00:56

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه نمایشی "هتل کوهستانی"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه نمایشی "هتل کوهستانی" به کارگردانی "آریو راقب کیانی" گزارش کامل را در سایت و اَپلیکیشن نمایش نت بر روی لینک کلیک کنید: http://namayeshnet.com/posts/view/1379
Video00:58

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایش "پر پر سیمرغ پر"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" با گروه نمایش "پر پر سیمرغ پر" به کارگردانی "رضا عبدالعلی زاده" گزارش کامل در سایت و اپلیکیشن نمایش نت بر روی لینک کلیک کنید: http://namayeshnet.com/posts/view/1382
Video00:59

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت " از گروه نمایشی "عمو پامبل"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت "با گروه نمایشی "عمو پامبل" به کارگردانی "مهدی قلعه" مشاھده گزارش کامل در اپلیکیشن و سایت نمایش نت بر روی لینک کلیک کنید: http://namayeshnet.com/posts/view/1384
Video01:00

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه نمایش "شایعه بی اساس"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه نمایش "شایعه بی اساس" به کارگردانی "شبنم قلی خانی" مشاھده کامل گزارش در سایت و اپلیکیشن نمایش نت بر روی لینک کلیک کنید: http://namayeshnet.com/posts/view/1391
Video01:02

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از "نمایش مانیفست تلخ به روایت من"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه "نمایش مانیفست تلخ به روایت من" به کارگردانی "بھار براتی" مشاھدہ کامل گزارش در سایت و اپلیکیشن نمایش نت بر روی لینک کلیک کنید: http://namayeshnet.com/posts/view/1392
Video00:57

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه نمایش "مکعب"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه نمایش "مکعب" به کارگردانی "علی سلیمانی" مشاھده گزارش کامل در سایت و اپلیکیشن نمایش نت بر روی لینک کلیک کنید http:namayeshnet.com/posts/view/1394
Video01:00

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه نمایش "بنگاه تئاترال"

گزارش اختصاصی رسانه "نمایش نت" از گروه نمایش "بنگاه تئاترال" به کارگردانی "نسیم تاجی" مشاھده گزارش کامل در سایت و اپلیکیشن نمایش نت: بر روی آدرس سایت کلیک کنید http://namayeshnet.com/posts/view/1398
Video00:58

گزارش اختصاصی "رسانه نمایش نت" از گروه نمایش "خواستگاری"

گزارش اختصاصی "رسانه نمایش نت" از گروه نمایش "خواستگاری" به کارگردانی "شاهین رمضانی" برای مشاهده گزارش کامل به سایت و اپلیکیشن نمایش نت مراجعه فرمایید: به روی لینک کلیک نمایید.http://namayeshnet.com/posts/view/1468
Video00:59

گزارش اختصاصی "رسانه نمایش نت" با گروه نمایشی_پرفورمنس " جانی"

گزارش اختصاصی "رسانه نمایش نت" با گروه نمایشی_پرفورمنس " جانی" به کارگردانی "مصطفی لعلیان" گزارش کامل را در سایت و اپلیکیشن نمایش نت مشاهده کنید: بر روی لینک کلیلک نمائید. http://namayeshnet.com/posts/view/1465

دنیای تئاتر

namayeshnet

۱۳۹۷-۱۱-۱۰

۱۳۹۷-۱۱-۱۰

۵۷

هنری

تئاتر و پشت صحنه های تئاتر