خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

ساخت دیوار چین
توی این ویدیو ویل اسمیت از ای میگه که نمیشه یه دفعه یه دیوار رو ساخت! واسه ساخت دیوار چین زندگیت آجر اول رو کاشتی یا نه؟

کانال های این کاربر