+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video09:41

داستان کنیزک و خر

داستان کوتاه کنیزک و خر
Video09:22

داستان خر برفت قسمت دوم و پایانی

داستان کوتاه خر برفت قسمت دوم و پایانی
Video08:41

داستان خر برفت قسمت اول

داستان کوتاه خر برفت قسمت اول
Video11:47

داستان گاوی در جزیره

داستان کوتاه گاوی در جزیره
Video03:04

داستان عجب شانسی

داستان کوتاه عجب شانسی
Video02:03

داستان پیر زن چینی

داستان کوتاه پیر زن چینی.
Video08:27

داستان شهادت امام حسین

داستان کوتاه شهادت امام حسین
Video08:36

داستان شهادت امام سجاد

داستان کوتاه شهادت امام سجاد
Video01:18:15

داستان آرش کماندار

داستان کوتاه آرش کماندار
Video14:34

داستان باغبان و سه نفر

داستان کوتاه باغبان و سه نفر
Video30:40

داستان شاهنامه فردوسی قسمت اول

داستان کوتاه شاهنامه فردوسی قسمت اول
Video18:06

داستان شیخ بغداد

داستان کوتاه شیخ بغداد.
Video26:28

داستان الاغ کتاب خوان

داستان کوتاه الاغ کتاب خوان.
Video25:19

داستان توبه تیمور

داستان کوتاه توبه تیمور.
Video25:07

داستان حضرت صالح

داستان کوتاه درباره حضرت صالح.
Video02:15

داستان ریاکاری

داستان کوتاه ریاکاری
Video03:29

داستان دهقان و شکارچی

داستان کوتاه دهقان و شکارچی
Video02:56

داستان راهب مقدس و میلیونر ژاپنی

داستان کوتاه راهب مقدس و میلیونر ژاپنی.
Video02:00

داستان کوتاه بستنی

داستان کوتاه و آموزنده بستنی
Video02:08

داستان صدف های بد بو

داستان کوتاه صدف های بد بو.
Video09:20

داستان در امتداد شب یلدا

داستان کوتاه در امتداد شب یلدا.
Video05:22

داستان روز برفی

داستان کوتاه روز برفی.
Video09:04

داستان گریختن عیسی (ع)

داستان کوتاه گریختن عیسی (ع) از داستانهای مثنوی معنوی.
Video10:41

داستان شغال رنگین

داستان کوتاه شغال رنگین.
Video09:37

داستان باد و پشه

داستان کوتاه باد و پشه.
Video03:04

داستان درباره ی پدر و مادر

داستان کوتاه درباره ی پدر و مادر.
Video04:48

داستان اشک پدرم

داستان کوتاه اشک پدرم
Video02:10

داستان قهوه

داستان کوتاه قهوه
Video09:16

داستان محتسب و مست

داستان کوتاه محتسب و مست از داستانهای مثنوی معنوی.
Video10:40

داستان کودک حلوا فروش

داستان کوتاه کودک حلوا فروش از داستانهای مثنوی معنوی.

داستان کوتاه

shortstory

۱۳۹۳-۹-۲۲

۱۳۹۷-۷-۲۶

۵۱۶

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.