+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video02:46

آموزش کیک بوکسینگ - Round Kick

کلیپ آموزشی از کیک بوکسینگ
Video03:24

آموزش کیک بوکسینگ

کلیپ آموزشی از کیک بوکسینگ
Video04:04

آموزش تکواندو کیک بوکسینگ

کلیپ آموزشی از تکواندو کیک بوکسینگ
Video02:10

آموزش در خانه - ورزش های اولیه کیک بوکس

کلیپ تصویری از آموزش در خانه - ورزش های اولیه کیک بوکس
Video03:38

حرکت Muay Thai در کیک بوکس

کلیپ آموزشی از حرکت Muay Thai در کیک بوکس
Video02:50

چرخش از پشت در کیک بوکس

کلیپ آموزشی از چرخش از پشت در کیک بوکس
Video01:53

تکنیک ضربه با پا در کیک بوکسینگ

کلیپ آموزشی از تکنیک ضربه با پا در کیک بوکسینگ
Video09:50

مهارت های کیک بوکس

کلیپ آموزشی از مهارت های کیک بوکس
Video03:06

آموزش کیک بوکس Pad Work

کلیپ آموزشی از کیک بوکس Pad Work
Video00:52

آموزش کیک بوکسینگ -نحوه ضربه زدن

کلیپ آموزشی از کیک بوکسینگ
Video02:59

آموزش های مقدماتی کیک بوکسینگ

تمرین و آموزش تکنیک های کیک بوکسینگ
Video01:39

تکنیک ضربات پا در کیک بوکسینگ

کلیپ آموزشی از تکنیک ضربات پا در کیک بوکسینگ
Video02:13

یادگیری حرکات تکنیکی کیک بوکسینگ

کلیپ آموزشی از یادگیری حرکات تکنیکی کیک بوکسینگ
Video01:54

گرم کردن برای تمرین کیک بوکسینگ

کلیپ آموزشی از نحوه گرم کردن برای تمرین کیک بوکسینگ
Video02:55

تکنیک های مهم در کیک بوکسینگ

کلیپ آموزشی از تکنیک های مهم در کیک بوکسینگ
Video04:05

آموزش های مقدماتی کیک بوکسینگ

کلیپ آموزشی مقدماتی کیک بوکسینگ
Video02:10

تکنیک های کیک بوکسینگ

کلیپ آموزشی تکنیک های کیک بوکسینگ
Video02:23

آموزش و یادگیری کیک بوکس

آموزش تکنیک های (فول کیک بوکسینگ )
Video03:07

فن و تکنیک های کیک بوکسینگ

یادگیری مبتدی فن و تکنیک های کیک بوکسینگ
Video06:39

تمرین کردن کیک بوکسینگ خلید اسماعیل

کلیپ تصویری تمرین کردن کیک بوکسینگ خلید اسماعیل
Video01:54

آموزش مبتدی کیک بوکسینگ

کلیپ آموزشی برای مبتدیان کیک بوکسینگ
Video02:12

10 تکنیک پیشرفته در کیک بوکسینگ

کلیپ آموزشی تکنیک پیشرفته در کیک بوکسینگ
Video01:49

مهارت های مشت زنی در کیک بوکسینگ

کلیپ آموزشی مهارت های مشت زنی در کیک بوکسینگ
Video03:08

تکنیک های برتر در کیک بوکسینگ

کلیپ ورزشی تکنیک های برتر در کیک بوکسینگ
Video03:00

تکنیک های ماهرانه در کیک بوکسینگ

آموزش و یادگیری کیک بوکسینگ
Video04:04

آموزش تکواندو کیک بوکس

تکنیک حرکات تکواندو کیک بوکس

کیک بوکس

sport_power

۱۳۹۴-۳-۳۰

۱۳۹۵-۱۰-۱۸

۵۲

ورزشی

آموزش حرکات کیک بوکس