+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video00:20

کارکرد قلب

کارکرد قلب
Video01:48

سیستم راهنما قلب

سیستم راهنما قلب
Video00:05

تولد نوزاد

تولد نوزاد
Video01:07

تاثیرات مخرب استرس

تاثیرات مخرب استرس

پزشکی

tofan

۱۳۹۴-۱۰-۶

۱۳۹۳-۳-۲۱

۴

پزشکی

این کانال توضیحاتی ندارد.