خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص بسته حمایتی دولت به ارزش 600 هزار تومان تا پایان سال خبر داد.

کانال های این کاربر