+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video04:22

پاراگراف استایل در ایندیزاین InDesign CC 2019 Moving objects

دانلود آموزش پاراگراف استایل در ایندیزاین InDesign CC 2019 Moving objects + آموزش صفحه آرایی کتاب با ایندیزاین در ایندیزاین https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-صفحه-آرایی-ایندیزاین/
Video04:51

آموزش تصویری ایندیزاین InDesign CC 2019 Adding replacing graphics

دانلود آموزش تصویری ایندیزاین سی سی + آموزش طراحی مجله با ایندیزاین InDesign CC 2019 Adding or replacing graphics https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-طراحی-مجله-ایندیزاین/
Video04:36

آموزش ایندیزاین InDesign CC 2019 editing text

آموزش indesign لیندا InDesign CC 2019 Adding editing text + آموزش طراحی مجله با ایندیزاین https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-طراحی-مجله-ایندیزاین/
Video03:02

دانلود رایگان آموزش ایندیزاین سی سی InDesign CC Getting started

دانلود رایگان آموزش ایندیزاین سی سی InDesign CC Getting started. خرید پکیج ویدئویی و حرفه ای ایندیزاین در https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-حرفه-ای-ایندیزاین/
Video00:42

دانلود آموزش ایندیزاین InDesign cc- Learn the fundamentals

دانلود آموزش ایندیزاین حرفه ای InDesign cc- Learn the fundamentals https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-حرفه-ای-ایندیزاین/
Video00:56

خروجی گرفتن از اسکچاپ دانلود رایگان آموزش SketchUp Export 2D 3D

دانلود رایگان آموزش خروجی گرفتن از اسکچاپ SketchUp Export 2D 3D دانلود فیلم آموزش اسکچاپ معماری https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-نرم-افزار-اسکچاپ/
Video01:51

دانلود آموز ش ساختن انیمیشن در اسکچاپ SketchUp Animation

دانلود آموز ش ساختن انیمیشن در اسکچاپ SketchUp Animation https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-مقدماتی-اسکچاپ/
Video01:46

دانلود آموزش متن تری دی اسکچاپ SketchUp 3D text

دانلود آموزش متن سه بعدی اسکچاپ SketchUp 3D text+ ویدئو های آموزش اسکچاپ معماری (به صورت پروژه محور)  آموزش گام به گام اسکچاپ https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-گام-به-گام-اسکچاپ/
Video02:12

فبلم آموزش لیبل اسکچاپ SketchUp Labeling

فبلم آموزش لیبل اسکچاپ SketchUp Labeling https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-گام-به-گام-اسکچاپ/
Video01:19

دانلود فیلم آموزشی اسکچاپ SketchUp 2019 Drawing dashed lines

دانلود دوره آموزشی اسکچاپ SketchUp 2019 Drawing dashed lines https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-جامع-اسکچاپ/
Video02:26

اندازه گذاری اسکچاپ دانلود آموزش تصویری SketchUp Dimensioning

اندازه گذاری اسکچاپ دانلود آموزش تصویری SketchUp Dimensioning + دانلود فیلم آموزش اسکچاپ معماری (به صورت پروژه محور)  آموزش گام به گام اسکچاپ https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-گام-به-گام-اسکچاپ/
Video03:21

دانلود فیلم آموزشی برش زدن اسکچاپ SketchUp section cut

دانلود فیلم آموزشی برش زدن اسکچاپ SketchUp section cut+ فیلم و کتاب های آموزشی نرم افزار اسکچ اپ به زبان فارسی و کاملا تصویری https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-نرم-افزار-اسکچاپ/
Video01:51

دانلود رایگان فیلم آموزشی مدل سازی اسکچاپ سه بعدی SketchUp 2019 edge

دانلود رایگان فیلم آموزشی مدل سازی اسکچاپ سه بعدی SketchUp 2019 edge https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-مقدماتی-اسکچاپ/
Video03:20

فیلم آموزش اسکچاپ آپدیت صحنه SketchUp Set update scenes

فیلم آموزش اسکچاپ آپدیت صحنه SketchUp Set update scenes https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-جامع-اسکچاپ/
Video03:25

دانلود فیلم آموزشی استایل رندر اسکچاپ SketchUp style

دانلود فیلم آموزشی استایل رندر اسکچاپ SketchUp style چگونه در اسکچاپ رندر بگیریم ؟ آموزش نورپردازی در اسکچاپ + تنظیمات رندر در اسکچاپ + آموزش رندر vray اسکچاپ https://www.3dmaxfarsi.ir/sketchup-styles-ویرایش-استایل-اسکچاپ/ https://www.3dmaxfarsi.ir/sketchup-editing-materials-آموزش-متریال-اسکچاپ/
Video02:28

فیلم آموزش اسکچاپ SketchUp 2019 Setting shadows fog

فیلم آموزش اسکچاپ SketchUp 2019 Setting shadows fog دانلود رایگان بهترین دوره های آموزش تصویری اسکچاپ به زبان فارسی آموزش مقدماتی اسکچاپ https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-گام-به-گام-اسکچاپ/
Video01:04

ویدئو آموزشی کار با لیست متریال اسکچاپ SketchUp material list

ویدئو آموزشی کار با لیست متریال اسکچاپ SketchUp material list + دانلود رایگان بهترین دوره های آموزش تصویری اسکچاپ به زبان فارسی آموزش مقدماتی اسکچاپ https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-مقدماتی-اسکچاپ/
Video03:16

آموزش تصویر متریال سازی اسکچاپ SketchUp Import custom texture

دانلود رایگان آموزش تصویر متریال سازی اسکچاپ SketchUp Import custom texture دانلود رایگان بهترین دوره های آموزش تصویری اسکچاپ به زبان فارسی آموزش مقدماتی اسکچاپ https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-نرم-افزار-اسکچاپ/
Video02:15

دانلود آموزش رایگان اسکچاپ SketchUp Apply material using 3D Wareho

دانلود آموزش گام به گام اسکچاپ SketchUp Apply material using 3D Warehouse دانلود رایگان بهترین دوره های آموزش تصویری اسکچاپ به زبان فارسی آموزش مقدماتی اسکچاپ https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-مقدماتی-اسکچاپ/ دانلود آموزش اسکچاپ در معماری https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/دانلود-آموزش-sketchup/
Video03:10

آموزش کامل یادگیری یرایش متریال اسکچاپ SketchUp Edit material

دانلود رایگان آموزش تصویری ویرایش متریال اسکچاپ SketchUp Edit material Mac دانلود رایگان بهترین دوره های آموزش تصویری اسکچاپ به زبان فارسی آموزش مقدماتی اسکچاپ https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-مقدماتی-اسکچاپ/
Video03:43

دانلود فیلم آموزش اسکچاپ SketchUp Apply material Mac

دانلود فیلم آموزش اسکچاپ SketchUp Apply material Mac https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-گام-به-گام-اسکچاپ/
Video02:00

یادگیری صفر تا صد برنامه اسکچاپ در معماری SketchUp Outliner window

کلاس آموزشی برنامه اسکچاپ در معماری SketchUp Outliner window. دانلود رایگان بهترین دوره های آموزش تصویری اسکچاپ به زبان فارسی آموزش مقدماتی اسکچاپ https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-مقدماتی-اسکچاپ/
Video03:39

فیلم آموزش اسکچاپ sketchup Layers Entity InfoketchUp Layers Entity I

دانلود آموزش اسکچاپ sketchup Layers Entity InfoketchUp Layers Entity Info دانلود فیلم آموزش اسکچاپ معماری (به صورت پروژه محور)  آموزش گام به گام اسکچاپ https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-گام-به-گام-اسکچاپ/
Video00:52

دانلود رایگان آموزش اسکچاپ SketchUp Isolate a group component

آموزش اسکچاپ SketchUp Isolate a group componentدانلود رایگان بهترین دوره های آموزش تصویری اسکچاپ به زبان فارسی آموزش مقدماتی اسکچاپ https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
Video03:52

آموزش کار با کامپونت اسکچاپ SketchUp 2019 Making components

آموزش کار با کامپونت اسکچاپ SketchUp 2019 Making components https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%BE/
Video03:52

فیلم آموزش گروپ کردن اسکچاپ SketchUp 2019 groups

فیلم آموزش گروپ کردن اسکچاپ SketchUp 2019 groups دانلود فیلم آموزش اسکچاپ معماری (به صورت پروژه محور)  آموزش گام به گام اسکچاپ https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-گام-به-گام-اسکچاپ/
Video04:51

صفر تا صد مدلسازی اسکچاپ SketchUp 2019 Modeling Add doorways windows

صفر تا صد مدلسازی اسکچاپ SketchUp 2019 Modeling Add doorways windows از صفر تا صد به زبان فارسی https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-صفر-تا-صد-اسکچاپ/
Video02:36

دانلود آموزش سه بعدی سازی اسکچاپ SketchUp 3d Modeling Extrude walls

آموزش سه بعدی سازی اسکچاپ SketchUp 3d Modeling Extrude wallsدانلود فیلم آموزش اسکچاپ معماری (به صورت پروژه محور)  آموزش گام به گام اسکچاپ https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-گام-به-گام-اسکچاپ/ https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-صفر-تا-صد-اسکچاپ/
Video07:44

آموزش ویدئویی اسکچاپ SketchUp2019 Modeling Drawing a floor plan

دانلود رایگان آموزش ویدئویی اسکچاپ SketchUp2019 Modeling Drawing a floor plan دانلود رایگان بهترین دوره های آموزش تصویری اسکچاپ به زبان فارسی آموزش مقدماتی اسکچاپ
Video04:55

فیلم مدل سازی سه بعدی اسکچاپ SketchUpModeling Import and prep

دانلود رایگان فیلم مدل سازی اسکچاپ SketchUp Modeling Import and prep https://www.3dmaxfarsi.ir/tag/آموزش-گام-به-گام-اسکچاپ/

تری دی مکس فارسی

yusofadibmanesh

۱۳۹۸-۱-۱۳

۱۳۹۸-۱-۱۳

۶۱

آموزشی

آموزش: معماری، گرافیک، بازی سازی، سه بعدی و انیمیشن دانلود: مدل سه بعدی، پلاگین، پروژه های آماده، تکسچر و متریال