+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video01:40

اتفاق جالب در برنامه علی ضیاء

اتفاق جالب و غیر منتظره در برنامه علی ضیاء به مناسبت روز مادر
Video02:01

حتما ببین این گردابو

گرداب در حقیقت حجمی از آب در حال چرخش است که غالباً توسط جزر و مد اقیانوس‌ها ایجاد می‌شود.
Video01:29

موج سواری فوق العاده دیدنی

موج سواری فوق العاده دیدنی روی موج خیلی بزرگ
Video02:17

موج سواری با حجاب کامل

موج سواری با حجاب کامل اسلامی-موج سوار ایرلندی خانم ایسکی بریتون در چابهار به آموزش موج سواری می پردازند

مادلین

مادلین

۱۳۹۳-۶-۲۲

۱۳۹۳-۶-۲۶

۴

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.