ویدیوها

کانال

کاربر

search

جستجوی عبارت 'تلفظات صحیح واژه های انگلیسی'

مگه میخوای آپولو هوا کنی؟

مگه میخوای آپولو هوا کنی؟ اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۷-۹-۱۳۹۷

تفاوت break و brake چیه ؟!!

تفاوت break و brake چیه ؟!! اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۷-۹-۱۳۹۷

من به انگلیسی مسلط هستم!

من به انگلیسی مسلط هستم! اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۷-۹-۱۳۹۷

گواهینامه رانندگی به انگلیسی چی میشه

گواهینامه رانندگی به انگلیسی چی میشه اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۷-۹-۱۳۹۷

جواز به انگلیسی چی میشه؟!

جواز به انگلیسی چی میشه؟! اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۷-۹-۱۳۹۷

جواز به انگلیسی چی میشه

جواز به انگلیسی چی میشه اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۷-۹-۱۳۹۷

محوطه جریمه به انگلیسی

محوطه جریمه به انگلیسی اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۷-۹-۱۳۹۷

تلفظ صحیح و معنی واژه box

تلفظ صحیح و معنی واژه box اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۷-۹-۱۳۹۷

معنی واژه found چیه؟

معنی واژه found چیه؟ اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۷-۹-۱۳۹۷

تلفظ درست news در انگلیسی امریکایی

تلفظ درست news در انگلیسی امریکایی اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۷-۹-۱۳۹۷

تفاوت tax با task چیه ؟

تفاوت tax با task چیه ؟ اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۷-۹-۱۳۹۷

واژه های study و read چه فرقی با هم دارند

واژه های study و read چه فرقی با هم دارند اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳-۹-۱۳۹۷

آیا گوشی میتونه کارت بانکی رو بسوزونه؟

آیا گوشی میتونه کارت بانکی رو بسوزونه؟ اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳-۹-۱۳۹۷

تصور غلط در مورد رم گوشی

تصور غلط در مورد رم گوشی اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳-۹-۱۳۹۷

سقف به انگلیسی چی میشه ؟roof vs ceiling

سقف به انگلیسی چی میشه ؟roof vs ceiling اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳-۹-۱۳۹۷

یه نکته در مورد داغ شدن گوشی

یه نکته در مورد داغ شدن گوشی اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳-۹-۱۳۹۷

داداش به انگلیسی چی میشه؟

داداش به انگلیسی چی میشه؟ اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳-۹-۱۳۹۷

فرق هدست با هدفون چیه؟

فرق هدست با هدفون چیه؟ اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳-۹-۱۳۹۷

عجله کار شیطونه به انگلیسی چی میشه

عجله کار شیطونه به انگلیسی چی میشه اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳-۹-۱۳۹۷

کابل و سیم چه فرقی با هم دارن؟ Cable vs Wire

کابل و سیم چه فرقی با هم دارن؟ Cable vs Wire اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳-۹-۱۳۹۷

فرق کلمه fun با funny

فرق کلمه fun با funny اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳-۹-۱۳۹۷

تو فوق العاده ای یا کارت درسته به انگلیسی چی میشه؟

تو فوق العاده ای یا کارت درسته به انگلیسی چی میشه؟ اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳-۹-۱۳۹۷

تفاوت واژه seat با sit نشستن به انگلیسی چی میشه؟

تفاوت واژه seat با sit نشستن به انگلیسی چی میشه؟ اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳-۹-۱۳۹۷

یه واژه بگید که با sh شروع بشه

یه واژه بگید که با sh شروع بشه اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳-۹-۱۳۹۷

آموزش اصطلاحات انگلیسی : هدف ما جلب رضایت شماست

آموزش اصطلاحات انگلیسی : هدف ما جلب رضایت شماست اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳-۹-۱۳۹۷

واژه های مربوط به برف

واژه های مربوط به برف snow terms in English اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳-۹-۱۳۹۷

خرخونی کردن به انگلیسی hit the books

خرخونی کردن به انگلیسی hit the books اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳۰-۸-۱۳۹۷

دو واژه golf و gulf چه تفاوتی با هم دارن ؟

دو واژه golf و gulf چه تفاوتی با هم دارن ؟ اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳۰-۸-۱۳۹۷

تفاوت Home و House خانه به انگلیسی

تفاوت Home و House خانه به انگلیسی اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳۰-۸-۱۳۹۷

دو واژه golf و gulf چه تفاوتی با هم دارن ؟

دو واژه golf و gulf چه تفاوتی با هم دارن ؟ اصطلاحات روزانه انگلیسی و تلفظات صحیح واژه های انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
بارگذاری شده توسط :farshadabdolmaleki در تاریخ : ۳۰-۸-۱۳۹۷
نمایش اطلاعات بیشتر